Kun kyse on seksistä, vain kyllä tarkoittaa kyllä – suostumusperustaisuus myös seksuaalikasvatukseen

Kiitän valtuutettu Alviina Alametsää hyvästä aloitteesta ja tärkeän asian nostamisesta esille.

Viimeisen kahden vuoden aikana olemme puhuneet seksuaalisesta ahdistelusta ja häirinnästä ja hyväksytyn seksuaalisen käyttäytymisen rajoista enemmän kuin koskaan ennen.

#MeToo, joka levisi kulovalkean tavoin, suostumusperustainen lainsäädäntö ja sen eteen tehty kampanjointi, yhä uudet otsikot jotka ovat nostaneet esille seksuaalisen ahdistelun ja vallan väärinkäytön yleisyyttä kouluissa, työpaikoilla ja sosiaalisessa mediassa. Otsikoita, jotka järkyttävät, mutta jotka todistavat siitä, että seksuaalisesta häirinnästä ei ole enää mahdollista vaieta. 

Häirintä ei kuitenkaan ole loppunut, eikä vielä ole mitään näyttöä siitä, että se olisi myöskään vähentynyt.    

Jotta häirintä voisi vähentyä, se tulee ensin tunnistaa, ja sen jälkeen häirinnän vähentämiseksi tarvitaan toimia kaikilla tasoilla. Helsinki onkin ryhtynyt useisiin eri toimiin, jotta häirintä tunnistettaisiin paremmin, ja jotta se myös vähenisi.

Yksi tehokkaimmista toimista häirinnän ehkäisemiseksi on kuitenkin seksuaalikasvatus kouluissa ja päiväkodeissa. Lapsille ja nuorille on tärkeää muodostaa positiivinen käsitys omasta kehosta ja seksuaalisuudesta ja käsitys omista rajoista ja niiden koskemattomuudesta jo varhaisessa vaiheessa.

Siksi valtuutettu Alametsän aloite on tärkeä ja vaikka toivoisin tässä asiassa aina vahvempia sanamuotoja, olen pääasiassa tyytyväinen myös kaupunginhallituksen vastaukseen

Haluaisin kuitenkin nostaa esille muutaman seikan, jotka mielestäni ansaitsevat nousta esiin.

Kaupunginhallituksen vastauksessa todetaan, että seksuaalikasvatukseen liittyvät aiheet ja kysymykset ovat esillä oppilaiden kanssa etenkin vuosiluokilla 4−6.

Julkisuudessa esillä olleiden grooming-tapausten yhteydessä monet asiantuntijat ovat pohtineet, että seksuaalikasvatusta tulisi tarjota ikätasoisesti aiempaa enemmän jo tätäkin aikaisemmin. Itse asiassa jo varhaiskasvatuksessa annettava kehotunnekasvatus on seksuaalikasvatusta. Olisikin tärkeää, että kun tämän esityksen pohjalta nyt nykyisiä opetussisältöjä tarkistetetaan ja laajennetaan, pohdittaisiin myös sitä, voisiko seksuaalikasvatuksen roolia vahvistaa kaikissa ikäluokissa ja aloittaa jo varhaisemmassa vaiheessa.

Toisena seikkana nostan esille tuoreen kouluterveyskyselyn, joka osoittaa, että seksuaalisesta ahdistelusta ja ehdottelusta ilmoitetaan aiempaan useammin. Siinä missä toissa vuonna 18 prosenttia 8.–9.-luokkalaisista tytöistä kertoi ahdistelusta ja ehdottelusta oli heidän osuutensa tänä vuonna 27 prosenttia. Lukujen nousua ei pidä mielestäni pelästyä. En usko sen kertovan siitä, että ahdistelu olisi lisääntynyt, vaan että häirintä tunnistetaan nyt paremmin ja kynnys kertoa kokemuksista on madaltunut. 

Tätä kynnystä meidän tulee entisestään madaltaa. Siksi on tärkeää, että seksuaalikasvatuksen opetussisältöjä tarkistettaessa vahvistetaan myös suostumusperustaisuutta seksuaalikasvatuksessa. Se tarkoittaa sellaisen ajattelun vahvistamista, että kun kyse on seksistä, vain kyllä tarkoittaa kyllä.

Olen tehnyt tähän liittyen järjestelmään ponsiesityksen, joka kuuluu seuraavasti: “Hyväksyessään esityksen kaupunginvaltuusto edellyttää selvittämään mahdollisuudet sille, miten opetussuunnitelman toteuttamisen laajentamisessa voitaisiin paremmin huomioida myös suostumusperustaisuuden vahvistaminen seksuaalikasvatuksessa.” 

Lopuksi nostaisin esille sen, että opettajille ja rehtoreille jo järjestetyt koulutukset seksuaalisesta häirinnästä ovat hyvä asia, mutta koulutuksen seksuaalisesta häirinnästä tulee olla toistuvaa, jotta vaikenemisen kulttuuria eri oppilaitoksissa saadaan todella murrettua. Seksuaalikasvatus on tehokasta vain, jos ympärillä olevat aikuiset tuntevat ja kantavat vastuunsa lasten ja nuorten kasvatuksesta ja kehityksestä eivätkä itse uhkaa heidän turvallisuuttaan.

Toivomusponteni suostumusperustaisuuden vahvistamisesta seksuaalikasvatuksessa hyväksyttiin äänin 60–2.

Näyttökuva 2019-9-25 kello 21.42.26.png