“Siunattu olkoon hedelmä” – eurovaaleissa äänestetään myös aborttioikeudesta

Alkuvuoden 2019 aikana aborttilainsäädäntöä on kiristetty jo neljässä eri osavaltiossa Yhdysvalloissa. Yksitoista muuta osavaltiota kaavailee kiristyksiä tämän vuoden aikana.

Lakimuutosten seurauksena noin kolmasosassa Yhdysvaltojen osavaltioista tulisi voimaan aborttilainsäädäntö, jonka mukaan raskautta ei saa keskeyttää enää sen jälkeen kun sikiön sydänäänet voidaan kuulla. Koska sikiön sydänäänet havaitaan usein jo kuudennella raskausviikolla, moni ei edes tietäisi olevansa raskaana ennen kuin raskaus olisi jo lain mukaan liian myöhäistä keskeyttää. Alabamassa ja kohta todennäköisesti myös Missourissa lainsäädäntö on tätäkin tiukempi: raskauden keskeyttäminen ei ole hyväksyttävää edes silloin, kun se on saanut alkunsa raiskauksesta tai insestistä.

On selvää, että lainsäädännön tavoite ei ole aborttien vähentäminen, sillä aborttien kieltäminen ei lopeta tai edes vähennä abortteja. Tutkimusten perusteella tiedetään, että abortin kieltäminen lisää laittomia abortteja ja nostaa raskaana olevan riskiä vakaviin komplikaatioihin ja jopa kuolemaan.

Sen sijaan aborttien määrä on kääntynyt laskuun maissa, joissa aborttioikeutta säädellään vain vähän ja joissa seksuaaliterveyspalvelut ja terveydenhuolto toimivat. Suomi on tästä hyvä esimerkki. Aborttien määrä on vähentynyt jyrkästi sen jälkeen kun Suomen nykyinen aborttilaki astui voimaan 1970-luvulla.

Lakimuutoksessa onkin ennen kaikkea kyse pyrkimyksestä rajoittaa naisten perustavanlaatuisia oikeuksia heidän itsemääräämisoikeutensa kautta. Tällaista pyrkimystä kutsutaan myös naisvihaksi.

“Your body, our choice.” Nämä 25 republikaania päättivät lakimuutoksesta ylivoimaisella enemmistöllä 35-paikkaisessa Alabaman senaatissa. Senaatissa on neljä naisedustajaa, he ovat kaikki demokraatteja.

“Your body, our choice.” Nämä 25 republikaania päättivät lakimuutoksesta ylivoimaisella enemmistöllä 35-paikkaisessa Alabaman senaatissa. Senaatissa on neljä naisedustajaa, he ovat kaikki demokraatteja.

On helppo ajatella, että nopeana sarjana osavaltioiden yli pyyhkivät lakimuutokset koskisivat vain Yhdysvaltoja, mutta näin asia ei ole. Ilmiö vaatii havahtumista myös Euroopassa.

Vain muutama vuosi sitten Euroopan komissio torjui eurooppalaisen kansalaisaloitteen “One of us”, joka pyrki estämään EU-rahoituksen suuntaamisen seksuaaliterveyttä edistäville tai sitä tutkiville toimijoille. Aloitteessa haluttiin estää myös julkista terveydenhuoltoa tarjoamasta raskauden keskeyttämiseen liittyviä palveluita. Komissio totesi tekevänsä jo tarpeeksi raskauksien suojelemiseksi, eikä ottanut aloitetta käsittelyyn.

Jos vastaava aloite tulisi käsittelyyn Euroopan parlamentissa ensi kaudella, ei ole varmaa, mille kannalle parlamentti taipuisi. Puolassa lainsäädäntöä on jo entisestään kiristetty, ja Euroopan neuvosto on ilmaissut huolensa koskien paitsi Puolan, myös Liettuan, Slovakian ja Espanjan pyrkimyksiä rajoittaa aborttioikeutta.

Arvokonservatiivinen uskonnollinen liike on löytänyt kumppanin äärioikeistolaisista puolueista, joille on ennustettu vaalivoittoa tulevissa eurovaaleissa. Vaalivoitto ei jää kiinni ainakaan rahoituksen puutteesta. Yhdysvaltalaiset konservatiiviset kristityt, joilla on suoria yhteyksiä presidentti Donald Trumpiin ja tämän entiseen neuvonantajaan, äärioikeiston mediavaikuttaja Steve Bannoniin, rahoittavat myös eurooppalaisten kumppaneidensa toimintaa.

Näin yhdysvaltalaisten konservatiivisten kristittyjen rahavirrat siirtyvät Euroopan konservatiiveille ja äärioikeistolle. Lähde:  “Revealed: Trump-linked US Christian ‘fundamentalists’ pour millions of ‘dark money’ into Europe, boosting the far right” , Open Democracy.

Näin yhdysvaltalaisten konservatiivisten kristittyjen rahavirrat siirtyvät Euroopan konservatiiveille ja äärioikeistolle. Lähde: “Revealed: Trump-linked US Christian ‘fundamentalists’ pour millions of ‘dark money’ into Europe, boosting the far right”, Open Democracy.

Rahavirta kohdistuu konservatiivisia perhearvoja puolustaville toimijoille, jotka haluavat poistaa aborttioikeuden, vähentää seksuaalikasvatusta ja rajoittaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia. Verkostolla on suoria sidoksia äärioikeistolaisiin poliittisiin toimijoihin Euroopassa, joiden viholliskuvia sekä naiset että eri vähemmistöt ovat yhdessä maahanmuuttajien kanssa.

Arvokonservatiivisen agendan perimmäinen syy paljastuukin, kun tarkastelee rinnakkain sen kahta ristiriitaista vaatimusta: naisten on pakko lisääntyä, paitsi transnaisten. Transnaisilta ja muilta transsukupuolisilta ihmisiltä lisääntyminen halutaan kieltää kokonaan.

Vaatimuksissa itse sikiöllä on lopulta melko vähän merkitystä. Aborttioikeuden rajoittaminen vain sattuu olemaan yksi tehokkaimmista välineistä rajoittaa yksilön vapauksia. Kun lisääntyminen on velvollisuus, menetetään myös päätösvalta omaan huoneeseen, työhön, koulutukseen ja itsenäiseen elämään.

Näitä oikeuksia nyt tehdyllä lainsäädännöllä halutaan viime kädessä rajoittaa.