Translain uudistuksen tulee olla hallituksen ensimmäinen tehtävä

Juhlapuheissa Suomea kiitellään usein tasa-arvon globaalina edelläkävijänä. Jotta kyseistä titteliä voisi edelleen käyttää, tulisi meidän viipymättä korjata yksi keskeisimmistä tasa-arvo-ongelmistamme: pahasti kaikkinaisten ihmisoikeuksien perässä laahaava translaki, josta Suomi on saanut huomautuksia muun muassa YK:n ihmisoikeustarkastelussa.

Nykyinen translaki on ollut voimassa vuodesta 2003 lähtien. Laki edellyttää täysikäisyyttä sekä lääketieteellistä selvitystä siitä, että henkilö kokee pysyvästi kuuluvansa “vastakkaiseen sukupuoleen” – laki ei siis tunnista kuin kaksi sukupuolta – , ja että hän elää tuon sukupuolen mukaisessa sukupuoliroolissa. Lisäksi nykyinen laki edellyttää lisääntymiskyvyttömyyttä, mikä tarkoittaa useiden transihmisten kohdalla pakkosterilointia. Lisääntymiskyvyttömyys saavutetaan joko pitkäaikaisella hormonihoidolla tai kirurgisella sterilisaatiolla. Kaikki eivät kuitenkaan voi tai halua käyttää hormoneja, eivätkä kaikki koe haluavansa myöskään sukuelinkirurgiaa.

Väestörekisterijärjestelmään kirjatun juridisen sukupuolen muuttaminen toiseksi on mahdollista vasta monimutkaisen lääketieteellisen prosessin päätteeksi. Vertailun vuoksi: Norjassa juridisen sukupuolen muutoksen ikäraja on 16 vuotta. Lisäksi 6–16-vuotiaat norjalaiset voivat päästä vanhempien luvalla sukupuolenkorjaushoitoihin ja saada vahvistuksen juridiselle sukupuolelle.

Suomalaiset transaktivistit ja järjestöt ovat jo pitkään ihmisoikeuksia rikkovan translain muuttamista. Feministinen puolue esittää translain kokonaisuudistusta, jossa seuraavat asiat on korjattava: 1) Vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä on poistettava. 2) Juridinen prosessi ja lääketieteellinen prosessi tulisi erottaa toisistaan siten, että lääketieteellistä selvitystä ei tarvita väestörekisterijärjestelmän kirjauksen muuttamiseen. 3) Lakimuutoksen yhteydessä tulisi ottaa käyttöön kolmas juridinen sukupuoli – tulevaisuudessa voimme kenties luopua sukupuolitietojen rekisteröimisestä kokonaan.

Translain muutoksen yhteydessä tulee toteuttaa myös tarvittavat terveydenhoitoa koskevat uudistukset jotta voidaan taata, että tarvittava psykososiaalinen ja lääketieteellinen hoito on helposti saavutettavaa ja perustuu sukupuoliristiriitaa kokevan tarpeeseen. Se tarkoittaisi myös murrosikää myöhäistävän blokkerihoidon tarjoamista yksilöllisen tarpeen mukaan.

Sen lisäksi, että translaki uudistetaan itsemääräämisoikeutta ja ihmisoikeuksia kunnioittavaksi, tulee hallituksen myös laatia tavoitteellinen, hallituskaudet ylittävä toimenpideohjelma sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksien edistämiseksi ja turvaamiseksi.

Setan ja Trasekin ylläpitämän Kuuluu kaikille! -kampanjan mukaan translain muuttaminen vapauttaisi sairaaloiden resursseja, kun juridiset muutokset olisivat mahdollisia ilman pitkiä tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä. Kolmannen juridisen sukupuolen tunnustaminen osana lakimuutosta huomioisi lisäksi myös muunsukupuoliset ja intersukupuoliset ihmiset. Lakimuutoksen tulee olla kokonaisvaltainen: jos kolmas sukupuoli koskisi vain intersukupuolisia lapsia, sitä voisi käyttää syrjinnän välineenä. Siksi sukupuolimerkinnän tulisi olla itse valittu. Tämä edellyttää, että henkilötunnus muutetaan sukupuolineutraaliksi kaikilla. Ennen kaikkea translain muutos vaikuttaisi sukupuolivähemmistöjen elämänlaatuun, kun itsemääräämisoikeus kasvaisi ja sukupuolen moninaisuus tunnustettaisiin myös juridisesti. Tämä on erityisen tärkeää nyt, kun vihapuhe transihmisiä vastaan on lisääntynyt.

Jotta Suomi voisi esiintyä tasa-arvon edelläkävijänä, on translakia muutettava välittömästi. Tämän viestin haluan viedä myös seuraavalle eduskunnalle.