"Eriarvoisuutta on ratkottava kymmenen vuoden, ei vuoden tähtäimellä."

Ryhmäpuheenvuoro kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöksestä ja tarkastusarvioinnista.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Tilinpäätöksen ja arviointikertomuksen viesti on positiivinen: kaupungin talous on vahvalla pohjalla, pitkäaikaisen velan määrä on laskussa ja menokasvu on ollut maltillista. Talous on hyvällä pohjalla ja tämäkin valtuusto pääsee iloitsemaan siitä jo toista vuotta peräkkäin.

Kaupunki on siis hoitanut talouttaan varovaisesti ja maltillisella menokurilla ja tarkastuslautakunta kehottaa kaupunkia jatkamaan tällä tiellä. Menojen ei ole annettu kasvaa, vaikka se on tarkoittanut paikoin kipeitäkin leikkauksia kaupunkilaisten hyvinvointiin.

Siksi onkin aika kysyä kuinka pitkään jatkamme kulukuria ja olisiko nyt aika tehdä toisenlaisia investointeja. Sellaisia tietoisia päätöksiä, joilla korjataan esimerkiksi vaikeaksi kehittyneitä ongelmia lastensuojelussa, ikääntyneiden kotihoidossa ja kohtuuhintaisessa asumisessa.

Puhumme tarkoituksella investoinneista, sillä hyvinvoinnin edistäminen on aina sijoitus tulevaan. Joitakin ongelmia on virhe päästä kehittymään vaiheeseen, jossa niiden korjaaminen on niin kallista, että rahaa ei enää muuhun riitäkään. Tällainen on kohta tilanne esimerkiksi lastensuojelussa, jossa kaikista kalleimman korjaavan hoidon eli sijaishuollon määrä kasvaa vuosi vuodelta. Syy siihen on selvä: tarvittavia investointeja ei ole moneen vuoteen tehty riittävästi siellä, missä niillä olisi vaikutusta eli varhaisessa tuessa, nuorten mielenterveystyössä ja ylisukupolvisten ongelmien kanssa painivien perheiden parissa.

Sote- ja maakuntauudistuksen siirtyessä olemme nyt tilanteessa, jossa tiedämme Helsingin vastaavan omista sosiaali- ja terveyspalveluistaan koko valtuustokauden ajan. Sen on siksi uskallettava tehdä päätöksiä tarvittavista sijoituksista hyvinvointiin nyt kun taloustilanne sallii myös viisaat, kauaksi kantavat päätökset.

Feministinen puolue katsoo, että sotetoimiala tulisi vapauttaa sille talousraamissa jälleen kerran asetetusta kategorisesta tuottavuustavoitteesta vuoden 2019 talousarviossa. Sen sijaan meidän tulisi tehdä suunnitelmallisia ja tuntuvia investointeja juuri tälle toimialalle sen vakavimpien ongelmien korjaamiseksi erityisesti lastensuojelussa ja kotihoidossa.

Meidän on ratkottava eriarvoisuutta kymmenen vuoden, ei vuoden tähtäimellä.

Arvoisa puheenjohtaja,

Feministinen puolue haluaa nostaa arviointikertomuksesta esiin muutamia tarkastuslautakunnan antamia suosituksia.

Ensinnäkin tarkastuslautakunta kehottaa vahvistamaan eettisten periaatteiden osaamista kaupungin hankinnoissa väärinkäytösten välttämiseksi. Hankintoihin liittyy kuitenkin aina myös muita eettisiä kysymyksiä. Yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja aidon osallisuuden kysymykset liittyvät hankintoihin olennaisella tavalla, erityisesti silloin kun tehdään hankintoja kaupunkilaisten palveluista. Havaintomme on, että emme aina osaa käyttää hankintalakia kilpailutuksissa tässä mielessä kaupunkilaisten eduksi, vaikka hankintalaki antaa meille kyllä siihen mahdollisuuden. Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnoissa meidän on mahdollista soveltaa kilpailusäännöksiä entistä paremmin kaupunkilaisten hyväksi.

Toiseksi tarkastuslautakunta kehottaa kaupunkia laatimaan suunnitelman asunnottomuuden vähentämiseksi ja kiinnittämään huomiota erityisesti nuorten ja maahanmuuttajien asunnottomuuteen. Pidämme tätä suositusta tärkeänä. Kaupunki on tehnyt hyvää työtä asunnottomuuden ehkäisemisessä, mutta nuorten, maahanmuuttajien ja myös paperittomien asunnottomuuden kasvaessa se on osittain uusien ongelmien edessä. Siksi on tärkeää, että asunnottomuutta torjuva suunnitelma laaditaan mahdollisimman hyvin eri ihmisryhmien tilanteet ja tarpeet huomioiden.

Kolmanneksi tarkastuslautakunta kehottaa kaupunkia ryhtymään erityistoimiin kaupungin palkkakilpailukyvyn parantamiseksi rakentamisen tehtävissä. Tällainen rajaus on erikoinen. Palkkoja tulee tarkastella kokonaisuutena, kuten kaupunginhallituskin tuo lausunnossaan esille. Palkankorotustarpeiden arvioinnissa tulisi vaikuttaa myös ennen kaikkea palkkaepätasa-arvo, joka näkyy tällä hetkellä kaupungissa vakavana rekrytointivajeena erityisesti monilla naisvaltaisilla aloilla.

On välttämätöntä, että kaupunki korjaa ensisijaisesti palkkakuopassa olevien alojen palkkoja. Tämä ei koske ainoastaan julkisuudessa näkyvästi esillä olleita lastentarhanopettajia, vaan myös monia muita aloja. Tärkeimpänä näistä nostaisin esille sosiaalityön ja erityisesti lastensuojelun rekrytointivajeen. Osaavien käsien puute näkyy jo aiemmin mainitsemassani lastensuojelun vakavassa resurssipulassa. Se ei ole kaupungille kunniaksi. Jokaisen sijoituspäätöksen takana on nuori, jonka elämästä liian monta vuotta on kulunut vailla riittävää tukea.

Arvoisat valtuutetut,

Helsingin taloustilanne on hyvä. Meillä on kuitenkin vielä työtä tehtävänä sen puolesta, että hyvinvointi kuuluisi Helsingissä aidosti kaikille sen asukkaille. Toivon, että meiltä löytyy yhdessä tahtoa ratkaista näitä haasteita syksyn budjettineuvotteluissa.

Näillä saatesanoilla kannatamme tilinpäätöksen hyväksymistä.