Ketkä Suomessa saavat puhua tasa-arvosta?

Tasa-arvon toteutumiseksi tarvitaan määrätietoisia toimia. Tasa-arvopolitiikassa on kuitenkin menty viime vuosina taaksepäin. Talouskuri on osunut erityisesti naisiin, ja tehty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikka on ollut riittämätöntä.

Muutos vaatii paitsi tekoja myös uusia toimijoita. Feministisen puolueen politiikan kärkiä ovat tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Helsingissä 1. maaliskuuta järjestettävässä Tasa-arvovaalit-puoluetentissä puoluetta ei kuitenkaan nähdä. Keskusteluun kutsuttiin vain eduskuntapuo­lueet.

Päätöksen kutsuttavien rajaamisesta tekivät Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan ja naisjärjestöjen yhteistyöelin Nytkiksen jäsenet, jotka edustavat nykyisiä eduskuntapuolueita. Vaikka kuntavaaleissa haetaan uusia mandaatteja äänestäjiltä, eduskuntapuolueet rajoittivat keskustelun tasa-arvosta itselleen.

Demokratia ei voi toteutua, jos keskusteluun voivat osallistua vain ne, joilla on jo valtaa. Eduskuntapuolueiden asemaa kuntavaaleissa vahvistaa jo puoluetuki, jota puolueet saavat noin 30 miljoonaa euroa vuodessa. Uudet puolueet eivät saa tukea lainkaan. Myös media­näkyvyys lisää puolueiden eri­arvoisuutta: eduskuntapuolueilla on Ylen kanavilla omat puolue­päivänsä, mutta pienpuolueet käsitellään kaikki yhden päivän aikana.

Tasa-arvosta kiinnostuneiden poliitikkojen odottaisi tunnistavan tuoreiden näkökulmien arvon. Tasa-arvoa pitää edistää paitsi puheissa myös silloin, kun se saattaa tarkoittaa omasta valta-asemasta luopumista.

Katju Aro
puheenjohtaja

Katriina Rosavaara
varapuheenjohtaja

Feministinen puolue