Hallitus pelaa vaarallista peliä horjuttaessaan ihmisoikeussopimusten asemaa

On häpeällistä, että hallitus päätti viime töinään lähteä Tanskan tielle, ja selvittää voisiko Suomi muuttaa tulkintojaan kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista tiukemmiksi. Siis tavalla, jonka tähän asti on katsottu rikkovan ihmisten perustavanlaatuisia oikeuksia.

Tämä on erittäin vaarallinen kehityssuunta. Hallitus toteuttaa päätöksellään eduskunnan jyrkimmän maahanmuuttovastaisen siiven politiikkaa.

Sisäministeri Kai Mykkänen vetoaa asiassa "kansan oikeustajuun", mutta ilmassa ei ole mitään merkkejä sitä, että mainittu kansa tarkoittaisi ketään muita kuin sosiaalisen median rasistista siipeä, joka äänekkyydestään huolimatta on marginaalinen ryhmä. Maahanmuuttovihamielisille tahoille hallituksen päätös on voitto, sillä ihmisarvolle ja inhimillisyydelle nojaavien sopimusten horjuttaminen kuuluu rasistisen oikeistopopulismin agendalle läpi Euroopan.

Kun presidentti Niinistö tällä viikolla toisti toiveensa, että ihmisoikeussopimusten tulkinnat otettaisiin Suomessa tarkasteluun, hän sanoi että sopimukset ”lyövät esteen sille, että voimakkaat yhteiskunnan reaktiot olisivat mahdollisia, jos niitä joku haluaisi”.

Kansainvälisten sopimusten on tarkoituskin lyödä este voimakkaille yhteiskunnan reaktioille. Sopimukset on betonoitu kestämään yli vaalikausien, jotta poliittisen ilmapiirin muutokset eivät toistamiseen vaarantaisi kaikille kuuluvia ihmisoikeuksia tavalla, jonka olemme jo kerran saaneet Euroopassa kokea. On presidentti Niinistöltä naiivia sinisilmäisyyttä kuvitella, että sopimusten avaaminen tehtäisiin nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä ilman vakavia seurauksia.

On sekä presidentiltä että hallitukselta valheellista esittää, että sopimukset tulisi avata keskusteltavaksi siksi, että niitä tulkitaan nyt liian väljästi. Suomi on sitoutunut valtiosäännön ihmisoikeusmyönteiseen tulkintaan, mutta se on jo nyt useamman vuoden ajan rapauttanut tätä periaatetta. Monet oikeusoppineet ja siirtolaisuuspolitiikan asiantuntijat ovat olleet huolissaan siitä voidaanko sanoa, että sopimusten ihmisoikeuksia suojeleva henki nykyään toteutuu kuten on tarkoitettu.

On myös valheellista esittää, että sopimuksia ei ole tehty nykyisen kaltaista siirtolaisuusliikettä varten. Kaikki merkittävimmät maahanmuuttoa koskevat sopimukset on tehty toisesta maailmansodasta toipuvassa Euroopassa, jossa oli sodan jälkeen liikkeellä 11 miljoonaa pakolaista. Verrataan tätä nykypäivään, jossa vuoden 2014 jälkeen Eurooppaan on tullut vain 1,8 miljoonaa pakolaista.

Helsingin Sanomat kysyi valtiosäännön asiantuntijoita, mikä on Suomen todellinen liikkumavara kansainvälisten sopimusten tulkinnassa. Haastattelussa kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori Martin Scheinin totesi, ettei liikkumavaraa ole, eikä Suomi ole hänen arvionsa mukaan ylitulkinnut kansainvälisiä sopimuksia. Sen sijaan ”jotkut valtiot rikkovat sopimuksia ja lähettävät yksittäisissä tapauksissa ihmisiä kuolemanvaaraan, mutta ei ole tietenkään kestävää seurata näitä valtioita”.

Ei kestävää, eikä Tanskan, Puolan ja Unkarin malli ole se suunta, joka Suomen tulisi ottaa.

Samassa jutussa valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen ja kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemi muistuttavat lisäksi, että Suomi ei voi yksipuolisesti muuttaa sopimuksia tai niiden tulkintaa. Kansainvälisiin sopimuksiin sitoutumalla Suomi on sitoutunut siihen, että sopimusten tulkinnat muotoutuvat kansainvälisten tuomioistuinten tai muiden valvontaelinten käytännön pohjalta.

Hallitus pelaa päätöksellään vaarallista, populistista peliä. Vaikka selvityksessä kävisi ilmi, että liikkumavaraa ihmisoikeussopimusten tulkinnassa ei ole, on jo tällä päätöksellä horjutettu sopimusten yleistä hyväksyttävyyttä valtakunnan korkeimmalta taholta. Sellaiseen meillä kenelläkään ei luulisi olevan varaa. Ihmisoikeussopimukset kun ovat olemassa myös meitä itseämme varten. Euroopan tilanne osoittaa jo nyt, että käden ojentaminen oikeistopopulismille on tulevaisuutta tuhoava tie.

Seksuaaliseen väkivaltaan tulee puuttua myös kriisikokousten välissä

Eilen illalla kirjoitin ajatuksiani Oulun hirveiden tekojen ympärillä käytävästä keskustelusta aika synkissä mietteissä. Juuri kun olin julkaisemassa tätä tekstiä, sain kuulla erinomaisen uutisen: oikeusministeri Antti Häkkänen on perustanut työryhmän laatimaan seksuaalirikoslain kokonaisuudistusta. Tämä hallitus ei kuitenkaan ehdi enää edistää asiaa, vaan se siirtyy seuraavalle eduskunnalle. Koska keskustelu tulee jatkumaan, julkaisen tekstini muuttuneesta tilanteesta huolimatta. Pessimismini muuttui kuitenkin varovaiseksi optimismiksi juuri julkaisuhetkellä.

Syksyllä 2015 olin mukana kirjoittamassa kirjettä pääministeri Juha Sipilälle. Pääministeri oli huolissaan seksuaalisesta väkivallasta, koska Kempeleellä oli vähän aikaisemmin raiskattu 14-vuotias tyttö ja tekijöiksi epäiltiin kahta ulkomaalaista miestä. Sipilä oli kutsunut koolle kriisikokouksen asian selvittämiseksi. Se oli ennenkuulumatonta. Koskaan aikaisemmin koko Suomen historian aikana naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ei oltu otettu näin vakavasti.

Pääministeri oli kertonut etsivänsä keinoja seksuaalisen väkivallan ehkäisemiseksi. Olin Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja ja Unionilla oli pääministerille montakin hyvää ehdotusta. Onhan Unioni asiantuntija asiassa. Se on muun muassa perustanut Suomen ensimmäisen raiskauskriisikeskuksen ja ollut vaikuttamassa siihen, että avioliitossa tapahtuva raiskaus muutettiin Suomessa rikolliseksi vuonna 1994.

Kirjeessä esitimme pääministerille viisi keinoa, joilla seksuaalista väkivaltaa voidaan asiantuntijatiedon valossa ehkäistä, alkaen seksuaalirikoslain kokonaisuudistuksesta ja päättyen velvoitteeseen järjestää ihmisoikeus- ja tasa-arvokasvatusta kaikilla hallinnon aloilla.

Pääministeri kiitti meitä kirjeestä. Yhtään esittämistämme toimista ei kuitenkaan ole toteutettu tähän päivään mennessä. Ainoa seuraus Kempeleen kriisikokouksesta oli turvapaikanhakijoita koskevan lainsäädännön kiristäminen heti alkuvuodesta 2016.

Nyt neljä vuotta myöhemmin tilanne toistuu turhauttavan samankaltaisena. Kriisikokous on kutsuttu jälleen koolle. Jälleen kerran on esitetty turvapaikanhakijoita, ulkomaalaisia ja kaksoiskansalaisia koskevan lainsäädännön kiristämistä. Tälläkään kertaa itse seksuaalirikoksia koskevaan lainsäädäntöön, tai seksuaalista väkivaltaa ehkäiseviin toimenpiteisiin ja niiden rahoitukseen, ei ollut ennen tämän tekstin julkaisua esitetty valtakunnan korkeimmalta tasolta muutoksia.

Ja tälläkin kertaa toimittajat kirjoittavat kolumneja siitä, että turvapaikanhakijoiden rikollisuudesta ei puhuta riittävästi. Todellisuudessa seksuaalirikosten tekijöiden ulkomaalaisuudesta on puhuttu viimeiset neljä vuotta monta kertaa enemmän kuin olemme puhuneet seksuaalisesta väkivallasta.

Seksuaalista väkivaltaa ehkäistään kun puututaan seksuaaliseen väkivaltaan. Esimerkiksi seuraavilla keinoilla:

Seksuaalirikoslainsäädäntö tulee uudistaa kokonaisuudessaan itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi.

Raiskauksen tunnusmerkistön tulee perustua suostumuksen puutteeseen.

Tahdonvastainen yhdyntä toimintakyvyttömän kanssa tulee tuomita raiskauksena, ei hyväksikäyttönä.

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö tulee käsitellä jatkossa aina raiskauksena, nyt näin ei ole.

Uhrin asemaa tulee parantaa oikeusprosessissa esitutkintavaiheesta oikeussaliin asti.

Seksuaalisen väkivallan syitä tulee tutkia, ei olettaa.

Väkivallan uhkaa tai väkivaltaa kokeneiden matalan kynnyksen palveluihin tulee ohjata riittävästi rahaa. Nyt määrä ei vastaa tarpeeseen.

Seksuaalisen väkivallan ehkäisy ja uhrien auttaminen ei saa olla yksin kolmannen sektorin vastuulla, sillä järjestöjen rahoitus on epävakaata ja projektiluonteista.

Palvelujen tulee olla tarjolla koko Suomessa. Nyt väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneet ovat eriarvoisessa asemassa riippuen siitä, missä he asuvat. Turvakodit ja raiskauskriisikeskukset ovat monelle liian kaukana.

Ihmisoikeus- ja tasa-arvokasvatusta tulee olla velvoite järjestää kaikilla aloilla varhaiskasvatuksesta toisen asteen opintoihin, kuten myös kaikissa palveluissa terveydenhuollosta nuorisotyöhön ja vastaanottokeskuksiin.

Muun muassa näitä toimenpiteitä seksuaalista väkivaltaa koskevan auttamis- ja vaikuttamistyön asiantuntijat ja feministiset toimijat ovat vaatineet jo vuosia.

Siksi viimeaikaiset ulostulot loukkaavat. Mahdollisuus ehkäistä seksuaalista väkivaltaa ja tarttua asiantuntijoiden esittämiin keinoihin on ollut olemassa myös Kempeleen ja Oulun kriisikokousten välisenä aikana.

Poliittinen paniikki, joka syntyy joka kerta kun tekijänä on ulkomaalainen mies, mitätöi kaikki ne tuhannet seksuaalisen väkivallan kokemukset, joista liian moni nainen Suomessa voisi kertoa joka päivä. Kenenkään kokemus seksuaalisesta väkivallasta ei ole lainattavissa populistisen vaalikamppailun pelinappulaksi.

Vaaralliseksi populismi muuttuu, kun hätiköidyt poliittiset kannanotot johtavat turvattomuuden lisääntymiseen. Ulkomaalaisviha ei saa määritellä sitä raamia, jossa seksuaalisesta väkivallasta puhutaan ja jossa siihen puututaan. Jos halutaan estää Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden syyllistyminen rikoksiin, ei toimettomia nuoria miehiä tule sysätä tilanteeseen, jossa heillä ei ole mitään menetettävää.

Todellinen työ seksuaalisen väkivallan estämiseksi ei valitettavasti tarjoa poliittisia irtopisteitä. Se on hidasta, pitkäjänteistä ja taloudellisia resursseja vaativaa asiantuntijatyötä, jossa toimiva lainsäädäntö vastaa rikoksista rankaisemisesta, mutta toimiva sosiaalipolitiikka niiden ehkäisemisestä.

Keinot ehkäistä väkivaltaa ovat pääosin samat riippumatta siitä onko tekijä suomalainen vai ulkomaalainen. Epämieluisa totuus on, että seksuaalirikoksissa sukupuoli yhdistää tekijöitä heidän etnistä taustaansa enemmän.

Kirjoituksen julkaisun jälkeen oikeusministeri Antti Häkkänen kertoi perustaneensa työryhmän valmistelemaan seksuaalirikoslain kokonaisuudistusta. Työ jää seuraavalle eduskunnalle, joten keskustelu aiheesta tulee vielä jatkumaan, toivottavasti jatkossa enemmän seksuaalisen väkivallan asiantuntijoita ja uhreja kuunnellen.

Sama palkka samasta työstä – aloitetaan Helsingistä!

Tänään Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli aloitettamme samapalkkaisuuden edistämiseksi Helsingissä. Valitettavasti aloitteemme oli ensin vastatuulessa eikä saanut kannatusta kuin yksittäisiltä valtuutetuilta. Lopulta valtuusto kuitenkin hyväksyi ponnen eli toivomusesityksen, että mahdollisuutta edistää samapalkkatavoitetta osana palkkakehitysohjelmaa selvitetään. Se on mielestämme jo melko suuri erävoitto! Ohessa puheeni valtuustossa tänään:

Vuonna 1945 Suomessa tehtiin varsin merkittävä päätös. Valtioneuvosto päätti silloin miesten ja naisten ohjepalkoista. Päätettiin, että miesten korkein tuntipalkka olisi 35 markkaa, kun taas naisten korkein tuntipalkka saisi olla enintään 29 markkaa. Palkkojen oikeasta tasosta kiisteltiin tuolloin kiivaasti, mutta lopulta neuvottelijat olivat tyytyväisiä lopputulokseen. Neuvotteluissa ei ollut mukana yhtään naista.

Naisten palkat määriteltiin tuolloin noin 70 prosenttiin miesten palkoista. Vuonna 2018 tämä keskimääräinen palkkaero on kaventunut vain 14 prosenttiyksikköä, ollen nykyään 84 prosenttia. Tällä tahdilla Suomelta vie EU:n arvion mukaan vielä ainakin puoli vuosisataa ennen kuin palkkaero on kokonaan poistunut. Todennäköisesti kukaan tässä salissa ei siis tule elämään Suomessa, jossa naisille maksetaan samasta ja samanarvoisesta työstä samaa palkkaa kuin miehille. Ellemme sitten tee asialle jotain.

Siksi teimme tämän mielestäni yksinkertaisen esityksen: että Helsinki laatisi ohjelman samapalkkaisuuden edistämiseksi, jotta samasta ja samanarvoisesta työstä maksettaisiin Helsingissä jatkossa samaa palkkaa. Aloite on yksinkertainen myös siksi, että tasa-arvolaki edellyttää kuntia edistämään samapalkkaisuutta aktiivisilla toimilla. Lakia ei kuitenkaan noudateta tältä osin yhdessäkään Suomen kunnassa.

Siksi olemmekin Feministisessä puolueessa pettyneitä siihen, että kaupunginhallitus hylkäsi aloitteemme Helsingin omasta samapalkkaisuusohjelmasta. Toivoimme Helsingiltä parempaa. Suomen suurimpana työnantajana Helsingin tulisi olla esimerkillisen hyvä työnantaja, joka tarttuu myös samapalkkaisuuden haasteeseen ja ratkaisee sen.

Syy pettymykseen näkyy tästä kuvasta.

Se kuvaa saman koulutusasteen tehtäviä ja niistä maksettavaa palkkaa kunnissa sukupuolen mukaan. Siniset palkit kuvaavat miesvaltaisten tehtävien palkkoja, punaiset naisvaltaisten. Ylimmät palkit kuvaavat pääasiassa alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden insinöörien, kuten sähköinsinöörin palkkaa. Alimmat punaiset palkit kuvaavat muun muassa sosionomin ja lastentarhanopettajan palkkoja.

Usein esitetään, että miesvaltaisilla aloilla maksetaan parempaa palkkaa, koska niillä tehdään tuottavampaa työtä. Yhteiskuntamme ei kuitenkaan tuota mitään ilman esimerkiksi lastentarhanopettajien ja lähihoitajien työpanosta. Väite tuottavuudesta palkkaeron syynä ei pidäkään missään määrin paikkaansa. Palkkaeron ydin on synnytetty tuolloin vuonna 1945. Hoiva-alalle vakiintuivat alemmat palkat, koska niitä töitä naiset sattuivat sodan jälkeen tekemään. Siis silloin kun heidän ylimmäksi palkakseen määrättiin 29 markkaa miesten 35:stä. Myöhemmin hyvinvointivaltion laajeneminen vakiinnutti naisten työmarkkinat ja niiden alemman palkkatason.

Alojen väliset palkkaerot ovat mitä suurimmassa määrin seurausta sukupuolten välisestä epätasa-arvosta. Siksi tasa-arvolaki edellyttääkin vertailemaan palkkoja myös alojen ja työehtosopimusten välillä. Kaupunginhallitus on siis väärässä, kun se esittää, että työehtosopimusten välinen palkkavertailu ei olisi mielekästä.

Se ei olisi ainoastaan mielekästä, vaan se olisi myös lain hengen mukaista. Eri sopimuksen piiriin kuuluminen ei ole hyväksyttävä syy palkkaerolle.

Jos haluamme aidosti kaventaa palkkaeroa, on meidän puututtava nimenomaan tehtävien arvostukseen ja tehtävä työn vaativuuden arviointi ja palkkavertailu puhtaalta pöydältä. Kunnat ovat tässä avainasemassa. Palkkojen samanarvoisuuden edistäminen vaatii vain yhden rohkean kaupungin, joka uskaltaa ottaa tasa-arvotyössä edelläkävijän aseman.

Helsinki on nyt nostamassa palkkoja nimenomaan naisvaltaisissa tehtävissä: ensi vuoden palkkakehityssuunnitelmassa on suunniteltu korotuksia lastentarhanopettajille ja muille varhaiskasvatuksen ammattilaisille sekä kotihoidon ja sosiaalityön tehtäviin. Tämä on ehdottomasti tärkeä askel oikeaan suuntaan.

Emme kuitenkaan ymmärrä, että tavoitteellista samapalkkaohjelmaa ei haluta sisällyttää osaksi sen enempää tasa-arvo- kuin palkkakehityssuunnitelmaa. Muistutan edelleen, että kyse on lakisääteisestä velvoitteesta, jota aloitteemme vain alleviivaa.

Näemme yhä, että pyytämämme samapalkkaohjelma tulisi toteuttaa ja palkkakartoitus ja tehtävien vaativuusarviointi tulisi toteuttaa esimerkiksi samapalkka-asiantuntijoiden avulla. Siksi olemme tehneet palautusesityksen, että toimenpiteet samapalkkatavoitteen saavuttamiseksi päätetään osana palkkakehityssuunnitelmaa, jotta samasta ja samanarvoisesta työstä maksettaisiin jatkossa sama palkka, kuten laki edellyttää.

"Eriarvoisuutta on ratkottava kymmenen vuoden, ei vuoden tähtäimellä."

Ryhmäpuheenvuoro kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöksestä ja tarkastusarvioinnista.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Tilinpäätöksen ja arviointikertomuksen viesti on positiivinen: kaupungin talous on vahvalla pohjalla, pitkäaikaisen velan määrä on laskussa ja menokasvu on ollut maltillista. Talous on hyvällä pohjalla ja tämäkin valtuusto pääsee iloitsemaan siitä jo toista vuotta peräkkäin.

Kaupunki on siis hoitanut talouttaan varovaisesti ja maltillisella menokurilla ja tarkastuslautakunta kehottaa kaupunkia jatkamaan tällä tiellä. Menojen ei ole annettu kasvaa, vaikka se on tarkoittanut paikoin kipeitäkin leikkauksia kaupunkilaisten hyvinvointiin.

Siksi onkin aika kysyä kuinka pitkään jatkamme kulukuria ja olisiko nyt aika tehdä toisenlaisia investointeja. Sellaisia tietoisia päätöksiä, joilla korjataan esimerkiksi vaikeaksi kehittyneitä ongelmia lastensuojelussa, ikääntyneiden kotihoidossa ja kohtuuhintaisessa asumisessa.

Puhumme tarkoituksella investoinneista, sillä hyvinvoinnin edistäminen on aina sijoitus tulevaan. Joitakin ongelmia on virhe päästä kehittymään vaiheeseen, jossa niiden korjaaminen on niin kallista, että rahaa ei enää muuhun riitäkään. Tällainen on kohta tilanne esimerkiksi lastensuojelussa, jossa kaikista kalleimman korjaavan hoidon eli sijaishuollon määrä kasvaa vuosi vuodelta. Syy siihen on selvä: tarvittavia investointeja ei ole moneen vuoteen tehty riittävästi siellä, missä niillä olisi vaikutusta eli varhaisessa tuessa, nuorten mielenterveystyössä ja ylisukupolvisten ongelmien kanssa painivien perheiden parissa.

Sote- ja maakuntauudistuksen siirtyessä olemme nyt tilanteessa, jossa tiedämme Helsingin vastaavan omista sosiaali- ja terveyspalveluistaan koko valtuustokauden ajan. Sen on siksi uskallettava tehdä päätöksiä tarvittavista sijoituksista hyvinvointiin nyt kun taloustilanne sallii myös viisaat, kauaksi kantavat päätökset.

Feministinen puolue katsoo, että sotetoimiala tulisi vapauttaa sille talousraamissa jälleen kerran asetetusta kategorisesta tuottavuustavoitteesta vuoden 2019 talousarviossa. Sen sijaan meidän tulisi tehdä suunnitelmallisia ja tuntuvia investointeja juuri tälle toimialalle sen vakavimpien ongelmien korjaamiseksi erityisesti lastensuojelussa ja kotihoidossa.

Meidän on ratkottava eriarvoisuutta kymmenen vuoden, ei vuoden tähtäimellä.

Arvoisa puheenjohtaja,

Feministinen puolue haluaa nostaa arviointikertomuksesta esiin muutamia tarkastuslautakunnan antamia suosituksia.

Ensinnäkin tarkastuslautakunta kehottaa vahvistamaan eettisten periaatteiden osaamista kaupungin hankinnoissa väärinkäytösten välttämiseksi. Hankintoihin liittyy kuitenkin aina myös muita eettisiä kysymyksiä. Yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja aidon osallisuuden kysymykset liittyvät hankintoihin olennaisella tavalla, erityisesti silloin kun tehdään hankintoja kaupunkilaisten palveluista. Havaintomme on, että emme aina osaa käyttää hankintalakia kilpailutuksissa tässä mielessä kaupunkilaisten eduksi, vaikka hankintalaki antaa meille kyllä siihen mahdollisuuden. Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnoissa meidän on mahdollista soveltaa kilpailusäännöksiä entistä paremmin kaupunkilaisten hyväksi.

Toiseksi tarkastuslautakunta kehottaa kaupunkia laatimaan suunnitelman asunnottomuuden vähentämiseksi ja kiinnittämään huomiota erityisesti nuorten ja maahanmuuttajien asunnottomuuteen. Pidämme tätä suositusta tärkeänä. Kaupunki on tehnyt hyvää työtä asunnottomuuden ehkäisemisessä, mutta nuorten, maahanmuuttajien ja myös paperittomien asunnottomuuden kasvaessa se on osittain uusien ongelmien edessä. Siksi on tärkeää, että asunnottomuutta torjuva suunnitelma laaditaan mahdollisimman hyvin eri ihmisryhmien tilanteet ja tarpeet huomioiden.

Kolmanneksi tarkastuslautakunta kehottaa kaupunkia ryhtymään erityistoimiin kaupungin palkkakilpailukyvyn parantamiseksi rakentamisen tehtävissä. Tällainen rajaus on erikoinen. Palkkoja tulee tarkastella kokonaisuutena, kuten kaupunginhallituskin tuo lausunnossaan esille. Palkankorotustarpeiden arvioinnissa tulisi vaikuttaa myös ennen kaikkea palkkaepätasa-arvo, joka näkyy tällä hetkellä kaupungissa vakavana rekrytointivajeena erityisesti monilla naisvaltaisilla aloilla.

On välttämätöntä, että kaupunki korjaa ensisijaisesti palkkakuopassa olevien alojen palkkoja. Tämä ei koske ainoastaan julkisuudessa näkyvästi esillä olleita lastentarhanopettajia, vaan myös monia muita aloja. Tärkeimpänä näistä nostaisin esille sosiaalityön ja erityisesti lastensuojelun rekrytointivajeen. Osaavien käsien puute näkyy jo aiemmin mainitsemassani lastensuojelun vakavassa resurssipulassa. Se ei ole kaupungille kunniaksi. Jokaisen sijoituspäätöksen takana on nuori, jonka elämästä liian monta vuotta on kulunut vailla riittävää tukea.

Arvoisat valtuutetut,

Helsingin taloustilanne on hyvä. Meillä on kuitenkin vielä työtä tehtävänä sen puolesta, että hyvinvointi kuuluisi Helsingissä aidosti kaikille sen asukkaille. Toivon, että meiltä löytyy yhdessä tahtoa ratkaista näitä haasteita syksyn budjettineuvotteluissa.

Näillä saatesanoilla kannatamme tilinpäätöksen hyväksymistä.

Helsinki sitoutuu sukupuolitietoiseen budjetointiin – mistä siinä on kyse?

Valtuustopuhe kaupunginvaltuustossa 16.5. 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Olemme Feministisessä puolueessa ilahtuneita siitä, että Helsinki esittää sitoutumista sukupuolitietoiseen budjetointiin. Tulkitsemme, että tarkoitus on luoda asiasta pysyvä käytäntö, vaikka alussa tietoa hankitaankin pilottiluonteisesti. Kiitos Veronika Honkasalolle tästä aloitteesta.

Sukupuolitietoinen budjetointi on maailmalla jatkuvasti suositumpaa. Sitä on kokeiltu jo yli 90 maassa ja muun muassa IMF ja OECD ovat nähneet sen tapana lisätä budjettipäätösten vaikuttavuutta ja tuottavuutta.

Sukupuolitietoinen budjetointi on väline tasa-arvon edistämiseksi. Sen avulla mietitään mistä julkisia varoja kerätään ja miten niitä käytetään. Tarvittaessa menoja ja tuloja järjestellään uudelleen tasa-arvon edistämiseksi. Tätä tehdään ennen kaikkea talousarvion suunnittelun kautta. Talousarviota tutkimalla nähdään jakautuvatko politiikan eri osa-alueille kohdennetut resurssit tasa-arvoisesti ja onko uusilla budjettipäätöksillä tasa-arvoa edistäviä vai sitä heikentäviä vaikutuksia.

Sukupuolitietoisen budjetoinnin tärkein työkalu on sukupuolivaikutusten arviointi. Vaikutuksia voidaan arvioida monella tapaa. Yksi tapa on laskea miten päätökset vaikuttavat sukupuolten väliseen tulonjakoon. Toinen tapa on laskea miten muutos palveluissa, asiakasmaksuissa tai etuuksissa kohdentuu eri käyttäjäryhmiin. Kolmas tapa on laskea investointien vaikutuksia: kuka hankkeista hyötyy ja keitä ne työllistävät?

Otan esimerkiksi kaksi tapausta.

Esimerkissä 1 Helsinki haluaa lisätä omaishoitajien osuutta kotihoidosta.

Mitkä ovat päätöksen sukupuolivaikutukset, kun tiedämme, että omaishoitajista 70 prosenttia on naisia?

Ensinnäkin, omaishoitaja joutuu jäämään pois töistä voidakseen tarjota sovittua hoivaa. Toiseksi, omaishoidon tuki on palkkatuloa pienempi. Muutoksella on siis vaikutuksia sekä omaishoitajan henkilökohtaiseen taloudelliseen asemaan että toisaalta työllisyyteen, koska omaishoitaja jää joko osittain tai kokonaan pois työelämästä. Valtakunnallisesti tämä vaikuttaa sekä verotuloihin että naisten työmarkkina-asemaan. Omaishoitajan tekemän työn hinta on siis korkeampi kuin kunnan hänelle maksama tuki. Sukupuolitietoisen budjetoinnin idea on, että tuo hintalappu on tiedossa jo ennen kuin poliittisia päätöksiä tehdään.

Esimerkissä 2 Helsinki haluaa kasvattaa palvelusetelien osuutta palveluiden tuottamisessa.

Onko tällä päätöksellä sukupuolivaikutuksia?

Jos palvelusetelillä on omavastuuosuus, jää ylimääräinen osuus palvelun saajan maksettavaksi. On siis tiedettävä keitä he ovat. Esimerkiksi vanhushoivassa enemmistö hoidettavista on naisia, joista moni elää kansaneläkkeen varassa. Kotihoidon palvelusetelissä aiemmin kunnalle kuuluneiden kulujen maksajaksi jäisivät siis pienituloiset vanhat naiset. Sellaisen tiedon pitää lukea meillä päättäjillä papereissa jo ennen kuin päätöksiä tehdään. Tässä sukupuolitietoinen budjetointi tulee avuksi.

Vuositasolla marginaaliselta tuntuva muutos näyttää erilaiselta, kun sen vaikutuksia tarkastellaan pidemmällä aikavälillä. Siksi vaikutusten kokonaisarviointia tulee tehdä myös valtuustokauden päättyessä ja taas uutta strategiatyötä aloitettaessa. Sukupuolinäkökulma pitää tuoda sinne, missä talousarviota kehystävät päätökset tehdään.

Miltä Helsingin suunnitelma näyttää tästä näkökulmasta?

Se näyttää lupaavalta – jostainhan on aloitettava. On hienoa, että Helsinki näyttää tässäkin asiassa esimerkkiä ja että Helsingin tuleva kokemus voidaan näin viedä myös muihin kuntiin ja hiljalleen myös osaksi valtiontalouden suunnittelua.

Tärkeää on, että sukupuolitietoinen budjetointi vakiintuu nopeasti läpileikkaavaksi periaatteeksi eikä jää pilotiksi tai rajaudu johonkin yksittäiseen aihealueeseen, kuten vaikkapa harrastustoiminnan budjetointiin sukupuolinäkökulmasta.

Pohjaesityksessä sukupuolitietoisen budjetoinnin pilottia esitetään toteutettavaksi osana Helsingin tasa-arvohanketta. Toivon, että emme siivoa kaikkea tasa-arvoon liittyvää tämän yhden rajallisin resurssein toteuttavan hankkeen alle, vaan toteutamme myös Helsingin strategian toista tasa-arvoa koskevaa lauseketta. Sitä, jossa luvataan edistää tasa-arvoa läpileikkaavasti kaikessa kaupungin toiminnassa.

Veronika Honkasalon tärkeä aloite ansaitsee ihan oman rahoituksensa. Huolehditaanhan siis yhdessä siitä, että tulevassa talousarviossa riittävien rahojen korvamerkitseminen tasa-arvon edistämiselle on Helsingin ensimmäinen sukupuolitietoinen budjettipäätös.

Lähde: Anna Elomäen tutkimusraportti Feministisempää talouspolitiikkaa.

Elämällä ei ole hintaa – mutta miksi se ei tunnu koskevan vammaisia?

Helsinki päättää tänään vammaisten ihmisten kotien ja päivätoiminnan kilpailuttamisesta. Päätös on ollut lautakunnan käsittelyssä kahdesti, ja se on herättänyt paljon huolta vammaisten ihmisten ja heidän omaistensa parissa. Olen tehnyt osaltani parhaani, jotta päätös olisi mahdollisimman hyvä. Mutta äänestän esitystä vastaan. Miksi?

Huolimatta yhteisestä pyrkimyksestä tehdä esityksestä mahdollisimman hyvä, lautakunta ei saavuttanut yksimielisyyttä meidän mielestämme tärkeimmistä periaatteellisista kysymyksistä. Tässä syyt, minkä vuoksi me emme voi tukea esitystä sen nykymuodossa.

1) ”Ei mitään meille ilman meitä”

Vammaisia ihmisiä on kuultava kaikessa heitä koskevassa päätöksenteossa. Tämä ei nyt ole toteutunut. Kaupunki on järjestänyt muutamia tilaisuuksia sen omissa palveluissa, perustanut muutaman henkilön asiakasraadin, jonka kokoonpanoa edes lautakunta ei tiedä, tavannut pari palveluntuottajaa ja pyytänyt lausunnon kaupungin omalta vammaisneuvostolta – päivää ennen kuin päätös oli tarkoitus nuijia viimeksi läpi. Asukasilloissa käyneiltä on tullut palautetta, että kuulemiset ovat olleet ylimalkaisia, kysymyksiin ei ole saatu vastauksia ja mitään systemaattista tiedonkeruuta niissä ei ole tehty. Tämä on kuulemista, mutta se ei vastaa millään muotoa YK:n yleissopimuksen tarkoittamaa vammaisten ihmisten kuulemista ja osallisuutta. Asia ei ole aivan pieni, kun kyseessä on erityisen haavoittuvassa asemassa oleva ihmisryhmä, jonka kokeman syrjinnän keskeinen piirre on, että itsemäärämisoikeuden rajoittaminen ja ulossulkeminen heitä itseään koskevissa päätöksissä. En voi hyväksyä sitä, että tätä asiaa ei hoidettu Helsingissä paremmin.

Yritimme esittää laajemman kuulemisen järjestämistä niin, että kaupunki kuulisi kirjallisesti vammaisten ihmisten etujärjestöjä ja erityisesti perus- ja ihmisoikeusjärjestöjä, jolloin saisimme mahdollisimman kattavan kuvan palvelukuvausten mahdollisista ongelmista ja kehittämisen paikoista. YK:n vammaissopimus edellyttää tätä, koska järjestöjen katsotaan edustavan sellaista yleistä näkemystä eri tavoin vammaisten ihmisten tilanteesta, joka tarjoaa laajempia, eri vammaisten ihmisten tarpeisiin paremmin yleistettäviä näkemyksiä esiin – eri vammaryhmiä kun on monia, eikä muutaman henkilön yksilöllinen kuuleminen riitä antamaan kokonaiskuvaa eri tarpeista. Mutta esityksemme ei saanut tukea muilta puolueilta.

Väite siitä, että kuulemiset olisivat olleet riittäviä ei siis yksinkertaisesti pidä paikkaansa.

2) Hyvällä elämällä ei ole hintakattoa

Lautakunnalla on merkittävästi valtaa siinä, kuinka paljon hinta saa määrätä sitä, mitä palveluita vammaisille ihmisille ostetaan. Kilpailuttamisen suhteen lautakunnalla valinnanvaraa ei ole. Hankintalaki edellyttää kaupunkia kilpailuttamaan kaikki yli 400 000 euron sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnat. Mutta voisimme halutessamme kilpailuttaa pelkkää laatua, eikä lainkaan hintaa.

Nyt hankinnan tavoitteena on kuitenkin ollut kulujen hillitseminen – vastoin sitä periaatetta, että vammaiselle ihmiselle subjektiivisena oikeutena kuuluvien palvelujen saatavuutta ei saa rajoittaa taloudellisista syistä. Kulujen hillitsemiseksi esitykseen on tuotu kokonaan uusi asia eli palveluiden hintakatto. Hintakatto määrittelee, mitä kukin palvelu saa enimmillään maksaa. Jokaisen palveluntuottajan pitää pystyä tarjoamaan palvelunsa alle tietyn hintatason, tai he eivät pääse osaksi puitesopimusta. Väite siitä, että asiakkaan ei tarvitse valita kotiaan hinnan perusteella ei siis pidä paikkaansa. Se valinta on tehty jo ennen kuin asukas pääsee edes tutkimaan eri vaihtoehtoja.

Hintakatto ja muut säästötoimenpiteet leikkaavat vammaisten ihmisten asumisen hintaa kustannusarvion mukaan keskimäärin noin 10 000 eurolla palveluiden käyttäjää kohden (nykyisen sopimuksen keskimäärin 53 000 eurosta tulevan sopimuksen arvioituun noin 42 000 euroon vuodessa – siis merkittävä leikkaus hintaan). Kaupungilla on toki oikeus pyrkiä järjestämään palvelunsa mahdollisimman edullisesti, kunhan se takaa palveluiden toteutumisen. On kuitenkin olemassa suuri riski, että asetettu hintakatto uhkaa vammaisille subjektiivisella oikeudella kuuluvien välttämättömien palveluiden tosiasiallista toteutumista.

Kun hinta painetaan alas hintakatolla, voi kahdenkympin ero vuorokausihinnassa tarkoittaa yhtä käsiparia vähemmän silloin kun pitäisi päästä vessaan tai ulkoilemaan, tai kun vammaisella henkilöllä pitäisi olla mahdollisuus tuettuna tutustua omaan asuinalueeseensa ja toimia siellä aktiivisena kansalaisena. Se voi myös näkyä työ- ja päivätoiminnassa tarjottavien mielekästä tekemistä tarjoavien työpajojen määrässä.

Palveluiden hintaa kilpailutetaan jo 80/20-suhteessa ja palveluntuottajien määrää rajoittamalla. Hintoja edelleen kiristävä hintakatto on siksi paitsi tarpeeton, myös vahingollinen. Jos tietäisimme, että hinta on osattu määritellä täsmällisesti oikein, hintakaton riski palveluiden laadulle olisi yhä olemassa, mutta pienempi. Mutta tällaista tietoa meillä ei lautakunnassa ole, sillä hintakatto perustuu kaupungin omien palveluiden hintatasoon. Ei siis hankintalain suosittelemalle markkinakartoitukselle, jolloin hinta-arvion täsmällisyydestä olisi hankittu tietoa palveluiden tuottajilta esimerkiksi julkaisemalla hankinta-asiakirjat Hilmassa palautteen keräämistä varten. Kun vertailukohtana on kaupungin omat palvelut, on hankinnassa siis jätetty huomiotta se, että moni järjestö tuottaa sellaisia moniammatillisia palveluita, joita kukaan muu ei tuota. Näiden palveluiden hinta ei välttämättä asetu arvioituihin raameihin, vaikka palvelu paperilla vastaisikin uusien palveluluokkien kuvausta.

3) Toive laadusta ei riitä, sille pitää olla taloudelliset edellytykset

Lautakunta ja viranhaltijat ovat tehneet paljon työtä sen eteen, että laatukriteerit olisivat mahdollisimman hyvät. Mutta mikäli ostettavan palvelun hinta on asetettu liian alas, tuottajan on löydettävä kate jostain ja silloin myös laatuvaatimukset uhkaavat jäädä toteutumatta. Kun hinta kiristää liikaa, olisi erityisen tärkeää, että laatukriteerit ovat hyvin yksiselitteisiä. Sellaisia kriteerit eivät kuitenkaan ole, vaan parhaimmillaankin ne ovat hyvin joustavia. Jos palveluun esimerkiksi kuuluu ”säännöllinen ulkoilu”, tarkoittaako se ulkoilua kerran päivässä vai kerran viikossa? Tätä kriteeristö ei kerro. Ja juuri nämä aukkokohdat ovat paikkoja, joista etsiä säästämisen paikkoja silloin kun tuottajan on mietittävä miten se tuottaa vaaditun laadun pyydetyllä hinnalla.

Lautakunnalta on toivottu luottamusta siihen, että määritelty hintataso on oikea. Mutta luottamus voi syntyä vain riittävän tiedon varassa: tiedon, joka hankitaan vammaisia ihmisiä kuulemalla, tuottajien kanssa keskustelemalla ja palautetta keräämällä. Nyt sellaista luotettavaa tietoa ei ole. Me emme ole Feministisessä puolueessa valmiita ottamaan riskejä hankinnassa, joka koskee ihmisten koteja ja välttämättömiä hyvän elämän edellytyksiä. Siksi esitämme palveluiden hintakatosta luopumista, jolloin meillä sentään olisi hyvä mahdollisuus saada sitä laatua, jonka eteen lautakunta on tehnyt niin paljon töitä. Valitettavasti näyttää siltä, että emme saa tälle esityksellemme muilta tukea.

Ymmärrämme myös näkökantaa, että palvelut eivät saa olla tuottajilleen rahasampoja, kun palveluiden tarjoajina on myös isoja, monikansallisia yrityksiä, tai järjestöjä, joilla on kilpailuetu siitä, että he tarjoavat palvelua, jota kukaan muu ei tarjoa. Mutta mikäli tällaista ylihinnoittelua olisi ollut – mistä lautakunnalle ei ole toimitettu mitään selvää näyttöä – voisi liian korkeita hintoja hillitä myös muilla keinoin kuin hyvin riskialttiilla hintakatolla. Puitesopimukseen voisi esimerkiksi ottaa nykyistä pienemmän määrän tuottajia, mikä pudottaisi kalleimmat tuottajat pois. Näin rajoitettaisiin ainoastaan ylihinnoittelua, sen sijaan että leikkuri nyt osuu palvelunkäyttäjiin jokaisessa palveluluokassa.

______

Tämän blogikirjoituksen kirjoittaminen ei ollut aivan helppoa. Ensinnäkin suuri osa käsitellystä tiedosta on määritelty salaiseksi, osa aivan turhaan – esimerkiksi hankinta-asiakirjat olisi saanut Hilmassa julkistaa. Toiseksi, kun kyseessä on haavoittuvassa asemassa oleva ihmisryhmä, jonka elämänmittaisia palveluita lautakunta kilpailuttaa, on tärkeää pystyä toimimaan asiassa vastuullisesti niin, että ihmiset eivät huolestu päätöksistä turhaan. Ongelmia ei kuitenkaan voi lakaista maton alle – erityisesti silloin, kun ihmiset, joita päätökset koskevat, eivät itse ole tekemässä päätöksiä meidän kanssamme. Siksi halusin avata tätä pitkään käytyä keskustelua hankinnan tullessa nyt päätökseen.

Perussuomalaisten Mari Rantanen on esittänyt koko esityksen hylkäämistä. Emme ole tunnettuja yhteistyöstä perussuomalaisten kanssa, mutta tässä asiassa olemme vakavissamme harkinneet yhtymistä hylkäysesitykseen. Koska näin suuri hankinta on kuitenkin hankintalain perusteella pakko kilpailuttaa ja siitä voi poiketa vain jo nyt palveluiden piirissä olevien eduksi, emme todennäköisesti äänestä hylkäämisen puolesta – koska kilpailuttaminen on välttämätöntä, se johtaisi ainoastaan asian palaamiseen uudelleen samojen ongelmien eteen, joista emme ole onnistuneet vakuuttamaan muita tähänkään mennessä. Palautimme jo kertaalleen esityksen valmisteluun, mukana toiveemme siitä, että esityksestä valmisteltaisiin vaihtoehto myös ilman hintakattoa. Tällaista vaihtoehtoa emme kuitenkaan koskaan saaneet lautakunnan lähes yksimielisestä tuesta huolimatta tarjolle.

Teemme sen sijaan esityksen hintakaton hylkäämisestä ja äänestämme todennäköisesti tyhjää itse esityksen kohdalla. Esityksessä on mukana meidän nimenomaan laatuun tekemiämme lisäyksiä, joiden toivomme lisäävän vammaisten ihmisten ja heidän läheistensä osallisuutta palvelua koskevissa päätöksissä sekä vastuuttavan tuottajia reagoimaan palautteeseen ja esiin nouseviin ongelmiin. Näiden ja muiden tärkeiden lisäysten johdosta uusi sopimus olisi parempi kuin edellinen, ellei mukana olisi tuota onnetonta hintakattoa.

Koska kyseessä on valtavan tärkeä asia, toivon sydämestäni, että hankinta onnistuu meidän huolestamme huolimatta. Me emme pysty kuitenkaan ottamaan riskiä siitä, että päätöksellämme edistäisimme tilannetta, jossa vammaisten ihmisten välttämättömät, elintärkeät palvelut saattaisivat vaarantua. Siksi esitämme tänään palveluluokkien hintakattojen hylkäämistä, vaikka jäisimme esityksemme kanssa yksin.

Tässä vielä blogikirjoituksen jälkeinen tiedotteemme lautakunnan päätöksestä.

Feministinen puolue: Hyvinvointi Helsingin budjetin perustaksi

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Feministinen puolue toivoo näkevänsä ensi vuoden talousarviossa investointeja siihen, että kaikkien kaupunkilaisten perushyvinvointi vahvistuu – erityisesti niiden ryhmien, jotka eivät voi tällä hetkellä hyvin.

Ajattelemme Feministisessä puolueessa hyvinvointia sijoituksena. Kun kehitämme hyvinvointia kaikille, ehkäisemme syrjäytymisen inhimillisiä ja taloudellisia kustannuksia. Samalla koko yhteiskunta hyötyy siitä, että jokainen voi antaa sen kehittämiseen täyden potentiaalinsa.

Ensi vuoden talousarviossa toivomme näkevämme tällaisina hyvinvointisijoituksina ainakin seuraavat kolme asiaa: nuorten osallisuuden vahvistaminen, naisten työmarkkina-aseman parantaminen ja aikuisväestön syrjäytymisen vähentäminen.

Hyvässä kaupungissa tulisi olla meille kaikille erilaisia tiloja, joissa saa oleskella ja viettää aikaa ilman kuluttamisen pakkoa. Meillä on leikkipuistoja lapsille ja runsaasti palveluita aikuisille. Mutta meillä on hyvin vähän turvallisia, esteettömiä ja ei-kaupallisia tiloja nuorille, jotka haluavat usein viettää aikaa isoissa ryhmissä, myös nuorisotalojen ja kirjastojen ulkopuolella ilman, että kukaan hätistelee pois. Liian usein nuoret joutuvat väistämään keski-ikäisen ja kuluttamaan kykenevän aikuisen tieltä. Erilaisten ja eri taustoista tulevien nuorten omaehtoisen toiminnan ja kohtaamisten tulisi olla mahdollisia samoilla keskeisillä paikoilla kuin missä aikuisetkin valitsevat liikkua.

Siksi toivomme, että ensi vuonna nuorten osallisuus on talousarvion läpileikkaava näkökulma, myös kaupunkiympäristön suunnittelussa ja järjestöavustuksissa. Jotta yksi hanke ei syrjäyttäisi toista yhtä tärkeää ja toimivaa vain siksi, että sen kohderyhmä ei itse istu päättämässä näistä hankkeista tässä salissa.

Toivomme myös, että satsaukset nuoriin näkyvät perusopetuksessa, oppilashuollossa ja nuorten mielenterveyspalveluissa, niin että yksikään nuori ei putoa koulupolulta ja yhteiskunnan reunamille nuoruuden tärkeissä taitekohdissa.

Ja lopuksi toivomme, että hauraimmassa asemassa olevien nuorten tukeminen näkyy erityisesti lastensuojelussa. Niin ennaltaehkäisevässä kuin etsivässä ja korjaavassa sosiaalityössä. Tänä vuonna tehdyt lisäinvestoinnit eivät olleet riittäviä lastensuojelun vakavan aliresurssoinnin korjaamiseksi.

Toinen ryhmä, johon haluamme kiinnittää huomiota, ovat ne monet naiset, jotka tekevät työtä kaupungin eri palveluissa vaativissa työolosuhteissa ja usein työn arvoon ja koulutustasoon nähden liian pienellä palkalla. Olemme allekirjoittaneet valtuutettu Malinin talousarvioaloitteen heidän palkkojensa parantamiseksi.

Lisäksi olemme jättämässä valtuustolle aloitteen Helsingin oman samapalkkaisuusohjelman laatimiseksi. Sillä samapalkkavelvoite ei koske ainoastaan samaa vaan myös samanarvoista työtä. Se tarkoittaa, että kaksi eri alan työtehtävää voivat olla yhtä vaativia, vaikka ne koostuvat erilaisista osatekijöistä. Suurin osa sukupuolten välisestä palkkaerosta johtuu siitä, että samanarvoisesta työstä maksetaan miehille ja naisille eri palkkaa.

Siksi esitämme, että Helsinki ryhtyy toimiin palkkavertailujen laatimiseksi ja selvittää, millä toimenpiteillä se korjaa sukupuolten väliset perusteettomat palkkaerot ja miten tähän varaudutaan talousarviossa.

Kolmantena kohtana nostamme esiin tarpeen puuttua köyhyyteen, asunnottomuuteen ja aikuisväestön syrjäytymiseen peruspalveluita vahvistamalla ja toimeentulon edellytyksiä parantamalla.

Tarvitsemme rahoitusta täsmätoimille ja uusille kokeiluille, joilla ratkaista vaikeaa asunnottomuuttta ja tukea päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiviä.

On myös todettava, että Helsinki on kallis kaupunki elää. Toimeentulotuki ja pienin mahdollinen työttömyysturva tai kansaneläke ei riitä toimeentuloon Helsingissä, minkä näemme leipäjonojen mitassa. Voimme ohjata ihmisiä saamaan paremmin tietoa täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta ja huolehtia siitä, että tarvittavat sosiaalipalvelut on talousarviossa riittävästi resursoitu.

Ja lopuksi tarvitsemme lisää edullisia asuntoja kaikille edellä mainituille ihmisryhmille. Rakennamme nyt hyvässä tahdissa, mutta työvoimapula on nostanut kohtuuhintaisen rakentamisen kustannukset liian korkeiksi. Voisiko rakentamisen prioriteetteihin vaikuttaa esimerkiksi erilaisilla kannustimilla?

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Hyvinvointia ei tulisi ajatella turvaverkkona vaan työkaluna, joka antaa ihmiselle itsenäisyyttä, riittävät voimavarat ja mielekästä tekemistä eli kokemuksen hyvästä elämästä. Jos hyvinvointia rakennetaan vain tietyntyyppisille ihmisryhmille, suljetaan moni ulos. Yhteiskunnasta voi syrjäyttää myös ohjaamalla resursseja ensisijaisesti minun kaltaisilleni, jo hyvinvoiville ihmisille.

Siksi haluamme, että ensi vuoden talousarviossa strategian tavoite kaikkien osallisuudesta huomioidaan paremmin. Kaupungin tulee toimia kaikilla tasoilla niin, että jokaisen oikeutta terveyteen, toimeentuloon, asumiseen, koulutukseen ja huolenpitoon suojellaan. Nämä ovat niitä arjen raameja, joista hyvinvointi syntyy.

Kun jokaisella on mahdollisuus toteuttaa itseään täysimittaisesti, se heijastuu koko yhteiskuntaan myös taloudellisena hyvinvointina.

Feministinen puolue: Sote- ja maakuntauudistus on hylättävä

Feministisen puolueen ryhmäpuheenvuoro sote- ja maakuntauudistuksesta Helsingin kaupunginvaltuuston erityiskokouksessa 4.4.2018
 

Voit katsoa ja kuunnella puheen  tämän linkin  takaa.

Voit katsoa ja kuunnella puheen tämän linkin takaa.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Täällä on tänään tuotu hyvin esiin uudistuksen keskeisiä ongelmia sekä sotepalveluiden että maakuntahallinnon osalta. Olemme Feministisessä puolueessa mukana Helsingin linjassa ja kannatamme kaupunginhallituksen huolellisesti perustellun lausunnon hyväksymistä. Uudistus ei saavuta sille asetettuja tavoitteita ja sen hinta koko maalle on liian kova.

Haluan lisätä keskusteluun Feministisen puolueen näkökulmasta kolme periaatteellista arvokysymystä, kysymykset hoivasta, säästöistä ja kilpailusta.

Hoiva on ihmissuhdetyötä. Hyvässä hoivassa ihmisten kohtaaminen on työn keskeinen osa. Jotta työntekijä voi tarjota hyvää hoivaa, hänen tulee voida hyvin.

Yhden ihmisen tekemää hoivatyötä ja hoivalle perustuvia ihmissuhteita ei voi levittää liian laajalle ja liian monelle, ilman että laatu kärsii. Hoiva-ammattilaiset venyvät usein oman hyvinvointinsa kustannuksella, koska eivät voi kääntää selkäänsä potilaiden tarpeille työtaakan kasvaessakaan. Siksi hoivan tuottavuutta ei voi kasvattaa loputtomasti.

Mutta miksi puhun hoivatyöstä nyt? Siksi, että hoivatyötä ei mainita soteuudistuksessa kertaakaan.

Aivan kuin siinä ei olisi kyse hoivasta ollenkaan.

Sen sijaan uudistuksessa puhutaan paljonkin säästöistä.

Tuo säästö kohdistuu ennen kaikkea hoivan laatuun ja määrään, sillä henkilöstökulut ovat soten suurin kuluerä. Yhden ihmisen tarjoamaa hoivaa tullaan jakamaan suuremmalle joukolle hoivattavia, kunnes työntekijä ei enää veny.

Se on säästämistä vailla päämäärää. Tämä käy ilmi myös Talouspolitiikan arviointineuvoston eilen julkaisemasta lausunnosta. Arviointineuvoston mukaan lakiesityksessä ei tuoda uskottavasti ilmi, mistä säästöjen on tarkoitus syntyä. Lakiesityksessä mainitaan kuitenkin muutama kohde nimeltä: perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon lisäksi säästöjä aiotaan saada lastensuojelusta ja vanhusten kotihoidosta.

Mietitään tuota lausetta hetki. Lastensuojelusta ja vanhusten kotihoidosta. Molempien tilanne on Suomessa jo tällä hetkellä huolestuttava. Laitoshoitoa on purettu, mutta saatuja säästöjä ei olekaan siirretty kotihoidon vahvistamiseen – kuten THL:n seurantatutkimus osoittaa. Asiakkaiden määrä on kasvanut, mutta heitä avustaa suhteessa yhä pienempi määrä työntekijöitä. Silti tuo kolmen miljardin säästötavoite olisi esityksen mukaan otettavissa juuri näistä palveluista.

On vastuutonta asettaa uudistukselle tavoitteita, joiden vaikutusarviointeja ei ole kunnolla selvitetty, mutta joiden kielteiset vaikutukset ovat rivien välistä luettavissa: jos tämä valtava säästötavoite pyritään toteuttamaan ja kohdistetaan eniten palveluita tarvitseviin, emme voi enää puhua hoivasta. Puhumme silloin heitteillejätöstä.

Ei ehkä ole mikään ihme, että hoivatyötä ei mainita uudistuksessa kertaakaan. Se pakottaisi uudistuksen valmistelijat ikävällä tavalla sen tosiasian eteen, että koko 1900-luvun ajan rakennettua käsitystämme siitä, mitä hyvä hoiva on, ollaan näillä esityksillä romuttamassa.

Mitä tämä sitten tarkoittaa hoivaa tarjoavien kannalta? Niiden kuntien yli 200 000 työntekijän, jotka siirtyvät uudistuksessa liikkeenluovutuksella maakuntien palvelukseen?

Ainakin se tarkoittaa historiamme suurimpia yt-neuvotteluita, jotka koskevat puolta kaikkien kuntien henkilöstöstä. Siirrettävillä työntekijöillä ei ole irtisanomissuojaa. Heidän työehtonsa todennäköisesti heikkenevät ja palkkansa pienentyvät.

Alan naisvaltaisuuden johdosta muutoksella on laajoja vaikutuksia naisten työmarkkina-asemaan Suomessa. Pyrkimykset sukupuolten välisen palkkaeron kaventamiseen tulevat käytännössä pysähtymään ja palkkaero voi revetä jopa aiempaa suuremmaksi. Siitä huolimatta, että Suomen ei tulisi säätää lakeja, jotka lisäävät palkkasyrjintää.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Vuosikymmenien ajan tärkein poliittinen tavoitteemme oli luoda hyvinvointia kaikille. 2000-luvulla tärkeimmäksi tavoitteeksi on noussut kilpailukyvyn ylläpitäminen kaikissa tilanteissa. Pyrkimys alistaa kaikki kilpailulle on kuitenkin pohjimmiltaan syvässä ristiriidassa hyvinvointipyrkimysten kanssa. Siksi meillä on yhteiskunnassamme useita palveluita, jotka on hyvästä syystä jätetty kilpailun ulkopuolelle. Kilpailu edellyttää viime kädessä kaiken toiminnan tehostamista loputtomasti, aina alhaisimpaan hintaan asti. Mutta jotkut palvelut ovat sellaisia, että ne joko maksavat, tai ne lakkaavat olemasta palveluja.

Tämä uudistus, joka perustuu ennennäkemättömälle tehostamiselle, ei tuota meille hyvinvointia. Se jarruttaa pyrkimyksiä edistää tasa-arvoa ja ehkäistä eriarvoisuutta. Se siirtää yli kolmasosan palveluista yksityisille yrityksille ja tuo kilpailun pysyväksi osaksi sellaisia palveluita, joita kilpailu tutkitusti heikentää. Se tuo aiempaa suurempia leikkauksia palveluihin, jotka ovat meille perusoikeuksissa taattuja ja terveytemme ja hyvinvointimme kannalta välttämättömiä – palveluita, joita ilman emme voi olla.

Kilpailu vailla arvovalintoja on kilpailua kohti pohjaa. Siksi esitys sote- ja maakuntauudistukseksi on hylättävä.

Budjettialoite: Helsingin hieno tasa-arvohanke tarvitsee myös rahaa

Tein tänään valtuustossa talousarvioaloitteen, jolla pyritään varmistamaan, että Helsingin strategiaan hyväksytty tasa-arvohanke saa riittävästi rahoitusta. Tasa-arvohanke oli Feministisen puolueen esitys, joka sai muilta puolueilta laajan tuen. Kuten tasa-arvo yleisesti, myös tämän hankkeen toteutuminen vaatii kuitenkin myös rahaa.

Tällä hetkellä tasa-arvoasioista vastaa kaupungissa yksi osa-aikainen työtekijä. Tasa-arvohanke vaatii kuitenkin minimissään työpanosta paitsi yhdeltä nimetyltä työntekijältä, myös tutkijoita ja kaupungin eri toimialojen työntekijöiltä.

Siksi jätin tänään seuraavanlaisen aloitteen:

Talousarvioaloite tasa-arvohankkeen rahoittamiseksi

"Kaupunkistrategiassa on päätetty, että sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi käynnistetään valtuustokaudella tutkimuspohjainen hanke, jossa valituille palveluille toteutetaan sukupuolivaikutusten arviointi.

Esityksen taustalla on ruotsalainen esimerkki, jossa useat eri kunnat toteuttivat kuntalaisten tai kunnan henkilöstön kanssa yhteistyössä hankkeita sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Hankkeissa tutkittiin palveluiden järjestämistä ja toteutumista sukupuolinäkökulmasta, ja tehtiin tarvittavat muutokset, jotta löydetyt eriarvoisuudet saatiin myös korjattua. Ruotsin hankkeessa toteutettiin 87 projektia ja sen kustannukset olivat viiden vuoden jaksolla 24 miljoonaa euroa. Tämä antaa mittakaavaa myös Helsingin hankkeen tarpeista.

Helsingin hankkeen ideana on, että tietoa tuotetaan tutkimuspohjaisesti. Se voisi tarkoittaa esimerkiksi havainnoivaa ja asiakkaiden kanssa vuorovaikutuksessa tehtävää tutkimusta terveydenhuollossa tai sosiaalipalveluissa, kyselytutkimusta kaupunkiympäristön koetusta turvallisuudesta kaupunkiympäristön toimialalla tai suunnitelmallista kiusaamisen ja oppimistulosten yhteyttä tutkivaa ohjelmatyötä peruskouluissa. Tutkimustyön keskeinen osa on tulosten läpikäynti, havaittujen hyvien toimintatapojen ja ratkaisujen vieminen käytäntöön ja näiden muutosten seuranta.

Hankkeen onnistunut toteutus edellyttää tutkimusresurssien lisäksi kokoaikaista koordinoijaa ja myös toimialakohtaisia vastuuhenkilöitä. Helsingin tulisikin huolehtia siitä, että vuoden 2019 talousarviossa varataan hankkeelle sekä riittävät henkilöstö- että tutkimusresurssit."

Aloite on saanut kokouksen vielä ollessa käynnissä taakseen jo riittävän määrän nimiä, joten jätän sen tänään ja se etenee seuraavaksi valmisteluun. Aloite palaa valtuustoon ensi syksynä kun vuoden 2019 budjetista päätetään.

Valtuustopuhe: "Sovinto on muistamista" – punavankien muistomerkistä

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Kun muutin Helsinkiin, olin 9-vuotias. Opin heti ensimmäisen vuoden aikana, että 1980-luvun Helsinki oli hyvin jakautunut. Oli Pitkäsilta ja sen kaksi puolta. Me asuimme Kalliossa, mutta kävin kouluni Kaisaniemessä. Ylitin tuon Pitkänsillan piirtämän poliittisen, kulttuurisen ja sosiaalisen rajan joka päivä. Se jakoi kaupungin yhä 80-luvulla punaisiin ja valkoisiin perheisiin, sukuihin, kauppoihin, pankkeihin, kulttuureihin ja leikkikavereihin. Koulun pihalla jakolinjat tulivat selväksi ja ne välittyivät meille lapsille, koska edellisten sukupolvien kärsimys oli yhä liian lähellä ja sukujen trauma välittyi meille eteenpäin vielä kolmannessa ja neljännessä sukupolvessa.

Tuo Helsinki oli henkiseltä ilmapiiriltään sisäänpäinkääntynyt ja eriarvoinen. Toivon, että Helsinki vuonna 2018, 100 vuotta sisällissodan jälkeen, on henkiseltä ilmapiiriltään toisenlainen. Avoimempi, luottavaisempi ja viisaampi. Toivon, että osaamme päästää irti toiseuttavista ja jakavista jakolinjoista, tunnistaisimme mitkä ovat aikamme jakolinjoja ja eriytymisen uhkia ja pyrkisimme aidosti sovintoon. 

Sovinto ei kuitenkaan ole unohtamista, sovinto on muistamista. Ja tuon muistamisen tulee jatkua myös tämän muistovuoden jälkeen.

Suomen sisällissodan aikaiset sotavankileirit ovat olleet Euroopan ensimmäisiä keskitysleirejä. Silti tämä erityinen ja surullinen historia tunnetaan meillä yhä huonosti. Kollektiivisen muistin kannalta olennaista on, että se historia, jota emme halua unohtaa, on läsnä yhteisessä julkisessa, jaetussa tilassamme.

Yksi esimerkki kaupungista, joka muistaa ja on tehnyt muistamisesta osan kaupungin elävää nykyaikaa, on Berliini. Meillä on vielä tehtävää, että pystyisimme katsomaan ja käsittelemään omaa menneisyyttämme yhtä suurella viisaudella.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Yrjö Hakasen aloite Santahaminan joukkohautaan haudattujen 1318 nyt nimettömien sotavankien nimien tuomisesta näkyviksi tarkoittaisi pientä, mutta sovinnon näkökulmasta tärkeää elettä yhteisen historiamme muistamiseksi.

Santahaminan hauta on yksi Suomen suurimmista sotavankien muistomerkeistä. Sinne on haudattu lähes kaikki Helsingin vankileireillä kuolleet. Arkkuja on haudassa päällekkäin kolmekerroksisissa riveissä ja hautojen yhteispituus on hautaamishetkellä ollut noin 300 metriä. Kuvailen tätä, jotta ymmärtäisimme, minkälaisesta muistomerkistä ja historiallisesta tapahtumasta on kyse.

Vaikka hauta on tällä hetkellä suuren yleisön ulottumattomissa, on näiden ihmisten hautapaikka silti olemassa ja paikannettavissa. Heidän kohtaloidensa muistamiseen puolustusvoimien käytössä oleva saari ei ole ollenkaan huono valinta. 

Kun luen kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan lausunnosta, että kaikenlainen muistaminen on ylipäänsä resurssien ulottumattomissa käy selväksi, että Kaupunginmuseon toimintarahat ovat liian pienet. Valitettavasti vaikuttaa kuitenkin siltä, että tässä hyvin pienestä, muutaman tuhannen euron kustannuksesta on tehty ylittämätön este. Syitä sille on vaikea ymmärtää. Suomen sotavankihistoria on yksi häpeällisimmistä tapahtumista historiassamme, eikä sen muistaminen ole verrattavissa mihin tahansa muistolaattahankkeeseen.

Kannatan Vasemmistoliiton pontta siitä, että vankileireillä kuolleiden nimet saatetaan tavalla tai toisella tiedoksi muistomerkin yhteydessä, yhteistyössä muun muassa Puolustusvoimien kanssa. Sotavankien muistomerkeissä ei ole kyse poliittisen vasemmiston muistomerkeistä. Muistamisen tehtävä on meidän kaikkien yhteinen. Toivon ponnelle tukea yli puoluerajojen.

Tiedote: Valtuustoaloite seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi Helsingissä etenee

Feministinen puolue teki valtuustoaloitteen, jonka mukaan Helsingissä laaditaan toimenpideohjelma seksuaalisen ahdistelun ehkäisemiseksi ja häirintätilanteisiin puuttumiseksi. Kaupunginvaltuutettu Katju Aron aloite sai kannatusta kaupunginvaltuustossa ja etenee valmisteluun.

Seksuaalinen ahdistelu on  yleinen ongelma, joka on tullut aiempaa paremmin näkyväksi kansainvälisen #metoo-kampanjan ansiosta. Helsingin kaupungin teettämä vuoden 2016 nuorten hyvinvointikertomus tuo esiin, että seksuaalisuuten kohdistuva loukkaava nimittely, seksuaalinen häirintä ja väkivalta ovat yleisiä ilmiöitä nuorten arjessa. Euroopan perusoikeusviraston vuoden 2014 tutkimuksen mukaan joka neljäs aikuinen nainen oli kokenut seksuaalista häirintää viimeisen vuoden aikana.

“Seksuaalinen häirintä on yleistä kouluissa, työpaikoilla ja palveluissa, mutta se johtaa harvoin toimenpiteisiin. Kaupungin tulee ryhtyä konkreettisiin toimiin asian muuttamiseksi”, sanoo kaupunginvaltuutettu ja Feministisen puolueen puheenjohtaja Katju Aro.

Helsingissä esiin on noussut muun muassa Kallion lukiossa tapahtunut ahdistelu, jonka johdosta kaupunki on jo ryhtynyt alustaviin toimiin. Feministinen puolue esittää, että Helsingissä luodaan kaikille kaupungin kouluille, työpaikoille ja palveluille yhteiset toimenpideohjeet ja järjestetään aiheesta koulutusta henkilöstölle, luottamushenkilöille sekä osana johtamiskoulutusta.

Valtuustoaloite etenee seuraavaksi kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Asia palaa valtuuston käsiteltäväksi ensi vuoden puolella.

Aloiteteksti tässä:

Me allekirjoittaneet esitämme, että Helsinki selvittää miten se voisi tehokkaammin ehkäistä seksuaalista häirintää ja ahdistelua kaupungin työpaikoilla, kouluissa ja palveluissa. Seksuaalinen ahdistelu on yleinen ongelma, joka on tullut aiempaa paremmin näkyväksi kansainvälisen #metoo-kampanjan ansiosta.

Helsingin kaupungin teettämä vuoden 2016 nuorten hyvinvointikertomus tuo esiin, että nuorten arjessa seksuaalisuuteen kohdistuva loukkaava nimittely, seksuaalinen häirintä ja väkivalta ovat yleisiä arjen ilmiöitä. Helsingissä esiin on noussut muun muassa Kallion lukiossa tapahtunut ahdistelu, jonka johdosta kaupunki onkin jo ryhtynyt alustaviin toimiin. Ahdistelu ei ole kuitenkaan vain nuorten ongelma. Euroopan perusoikeusviraston vuoden 2014 tutkimuksen mukaan joka neljäs nainen oli kokenut seksuaalista häirintää viimeisen vuoden aikana. Työpaikoilla häirintä on yleistä, mutta se johtaa harvoin toimenpiteisiin.

Esitämme, että Helsinki ryhtyy seuraaviin toimenpiteisiin seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja tilanteisiin puuttumiseksi:

- laatii toimenpideohjelman seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi
- laatii koulutusohjelman aiheesta henkilöstölle, luottamushenkilöille ja osaksi johtamiskoulutusta
- viestii tavoitteistaan sekä omassa toiminnassaan että vuoropuhelussa sidosryhmien kanssa

Aloitteen kustannusvaikutukset ovat pienet.

Tiedote: Selvityspyyntö itsenäisyyspäivän mielenosoituksista käynnisti laillisuustarkastuksen

Poliisihallitus aloittaa selvityksen itsenäisyyspäivän lastentapahtuman siirtämistä koskeneesta päätöksestään. Päätöksen laillisuus päätettiin selvittää Feministisen puolueen puheenjohtajan, kaupunginvaltuutettu Katju Aron tekemän selvityspyynnön johdosta.

Poliisi päätti tällä viikolla siirtää lapsille tarkoitetun yleisötilaisuuden äärioikeistolaisen 612-kulkueen tieltä vedoten mielenosoituksen aiemmin tekemään ilmoitukseen ja perinteisyyteen. Siirtäminen oli mahdollista kaupungin purettua sopimuksensa lastentapahtuman kanssa.

”Pormestari Jan Vapaavuori kehotti luottamaan poliisin ratkaisuun asiassa. Poliisin linjaus ei kuitenkaan minun tulkintani mukaan ollut lain hengen mukainen. Siksi pyysin poliisilta selvityksen asiasta. Arvostan sitä, että sain vastauksen nopeasti ja että päätöksen laillisuus halutaan selvittää”, Katju Aro sanoo.

Read More

Valtuustopuhe: Paperittomien oikeudesta palveluihin

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Tulen tähän tilaisuuteen suoraan Paasitornista, jonka seinälle nostettiin tänään keväällä edesmenneen isäpuoleni muotokuva. Hän oli sosialidemokraattien ja Helsingin työväenyhdistyksen pitkäaikainen taustavaikuttaja. Kahden eri puolilta sisällissotaa orvoksi jääneen helsinkiläisen lapsenlapsena hän omaksui jo varhain ajatuksen siitä, että kaikkein tärkein arvo on pitää huolta kaikkien yhtäläisestä ihmisarvosta ja ihmisoikeudesta. Hänelle politiikassa ja sosialidemokratiassa oli kyse ennen kaikkea tämän oikeuden turvaamisesta.

Me kaikki olemme saaneet vaikutteita ajatuksiimme jostain, minä sain niitä häneltä, vaikka valitsinkin itse ajaa tavoitteitani toisen puolueen kautta. Uskon, että ihmisoikeudet ovat kysymys, joka ylittää kaikki poliittiset raja-aidat – me kaikki tarvitsemme niitä ja niiden tulisi ohjata päätöksentekoamme myös tänään.

Sillä päätämme tänään lopulta hyvin yksinkertaisesta asiasta. Päätämme siitä, että Helsingissä toteutuu palveluissa se minimitaso, joka ihmisoikeussopimusten nojalla kuuluu kaikille ja että se toteutuu mahdollisimman pian. 

Paperittomuus on Suomen mittakaavassa hyvin helsinkiläinen ongelma, joka Helsingin tulee ratkaista itse eikä jättää ratkaisua sen enempää maan hallituksen kuin maan muiden kaupunkien käsiin.

Olen ollut mukana muotoilemassa tänään päätettävän esityksen sisältöjä sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja toivon, että voin omalta osaltani antaa selvyyttä siihen, mistä siinä on kyse.

Esitys sisältää kolme keskeistä asiaa: hätä- ja kriisimajoituskäytäntöjen vakinaistamisen, välttämättömän terveydenhuollon ja oikeudellisen neuvonnan tarjoamisen. Esityksen muut kohdat ovat virkakunnalle annettuja evästyksiä, joita viranhaltijat pääsevät kehittämään työryhmässä myös esityksen tultua hyväksytyksi.

Mitä esityksen kolme tärkeintä kohtaa tarkoittavat käytännössä?

Hätä- ja kriisimajoituksen vakinaistamisessa on kyse jokaisen oikeudesta suojaan.

Helsinki on vasta yhden talven ajan tarjonnut hätämajoitusta kaikille matalalla kynnyksellä eikä toiminta ole vielä vakiintunutta. Esityksessä turvataan toiminnan jatko ja sen vaatimat resurssit. Käsittääkseni valtuusto on varsin yksimielinen siitä, että hätämajoitusta tulee kaupungissa tarjota. Kriisimajoitusta koskevan esityksen osalta kyse on siitä, että jatkossa vauvaperheillä olisi parempi mahdollisuus päästä kaupungin tähän tarkoituksen varaamiin kriisiasuntoihin, jotta yksikään vauva ei viettäisi Helsingissä yötä kadulla tai patjamajoituksessa.

Välttämättömän terveydenhuollon turvaamisessa on kyse jokaisen oikeudesta terveyteen. 

Parhaiten THL:n mukaan perus- ja ihmisoikeudet turvaisi sellainen terveydenhuollon malli, jossa terveyspalvelut taattaisiin samoilla ehdoilla kaikille, myös paperittomille. Siitä ei kuitenkaan tänään ole kyse. Esityksessä esitetään paperittomille ainoastaan rajatumpaa mallia, jossa paperittomille tarjottaisiin terveyspalvelut samoilla periaatteilla kuin turvapaikanhakijoille. Tämä tarkoittaa välttämättömän terveydenhuollon tarjoamista niin, että hoito sisältää päivystyspalvelut ja lääkärin välttämättömiksi arvioimat muut terveyspalvelut. Näin hoitamatta pahenevia sairauksia ei hoidettaisi vasta ensi- tai tehohoidossa, paljon kalliimmalla hinnalla.

Oikeudellisen neuvonnan tarjoamisessa on kyse jokaisen oikeudesta saada tietoa omasta asemastaan.

Oikeudellista neuvontaa tarjotaan Helsingissä jo nyt, mutta toiminnan jatko halutaan esityksessä turvata. Tämä kansalaisjärjestöjen tarjoama palvelu on hyvä keino saada kontakti ihmisiin, jotka ovat muuten vaikeasti tavoitettavia. Kansalaisjärjestöjen palvelussa ihmiset pystyvät luottamuksella puhumaan omasta tilanteestaan ja etsimään tietä ulos paperittomuudesta.

Tästä on kyse. Toivon, että jokainen valtuutettu täällä tänään voi tehdä päätöksensä perustuen tietoon eikä huhuihin ja harhautuksiin.

Päätämme tänään siitä, että Helsingissä toteutuu palveluissa se minimitaso, joka ihmisoikeussopimusten nojalla kuuluu kaikille, kansalaisuudesta ja oikeudellisesta asemasta riippumatta. Se, että tämä ajatus tuntuu lähes radikaalilta, kertoo kuinka kauas olemme etääntyneet omista arvoistamme viimeisen viiden vuoden aikana.

Toivon lämpimästi, että valtuuston enemmistö asettuu tänään ihmisoikeuksien puolelle yli puoluerajojen.

Perusoikeudet kuuluvat myös paperittomalle

Helsinki äänestää ensi keskiviikkona 29.11. siitä, minkälaisia palveluita se aikoo jatkossa tarjota paperittomille ihmisille. Koska esitys on pitkä ja vaikeaselkoinen, avaan tässä, mitä se oikeastaan tarkoittaa.

1) Oikeus suojaan

Vielä pari vuotta sitten Helsingin linja oli, että hätämajoitusta ei tarvitse tarjota kaikille. Olin itsekin mukana järjestämässä kiireellistä yöpymistä Naisasialiitto Unionin tiloissa, koska ihmiset yöpyivät ulkona myös pakkasella ja järjestöt alkoivat raportoida vakavista paleltumista – meidän Helsingissämme? Kaupunki ei meinannut taipua millään, mutta eduskunnan apulaisoikeusasiamies otti lopulta asiaan kantaa ja totesi hätämajoituksen järjestämisen kuuluvan kunnan velvollisuuksiin. Nyt Helsingistä löytyy hätämajoituspaikkoja kaikille, mutta toiminnan jatkosta ei ole olemassa virallista päätöstä.

Mitä esitetään: Hätämajoituksen vakinaistamista.

2) Oikeus terveyteen

Tällä hetkellä paperittomille ihmisille kuuluu vain kiireellinen hoito. Kiireellisen hoidon määritelmä on kuitenkin epäselvä. Siihen ei pääsääntöisesti sisälly kroonisten sairauksien hoito ja seuranta, suun terveys tai rokotteet, jotka voivat kaikki olla hoitamattomina vaarallisia. Terveydenhuoltolain mukaan siihen tulisi kuitenkin sisältyä kiireellinen suun terveydenhuolto, mielenterveyshoito, päihdehoito ja psykososiaalinen tuki. Tämä ei käytännössä toteudu, sillä linja on epäselvä ja moni ei edes uskalla hakeutua terveysasemille asemansa vuoksi. Paperittomia varten avatulta omalta klinikalta näin laajoja palveluita ei saa. Ongelman ratkaisemiseksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on hahmotellut paperittomien terveydenhuoltoon kolme eri mallia, joista laajin (A) tarjoaisi mahdollisuuden käyttää terveyspalveluita samassa laajuudessa kuin kuntalaiset, keskimmäinen (B) tarjoaisi paperittomille samat palvelut kuin turvapaikanhakijoille, psykososiaalinen tuki mukaanlukien, ja kaikista tiukin (C) rajaisi hoidon vain välttämättömään kiireelliseen ja alle 18-vuotiaiden lasten, raskaana olevien ja synnyttäneiden naisten hoitoon. THL:n mukaan parhaiten Suomea velvoittavien ihmisoikeussopimusten ja perustuslain asettamia vaatimuksia vastaisi kuntalaisille tarjottavia palveluita vastaava malli B. Siinä paperittomat henkilöt saisivat palvelut samoin asiakasmaksuin kuin kunnan asukkaat, mutta heitä koskisi samat asiakasmaksuvapautukset varattomuuden perusteella kuin kuntalaisiakin.

Mitä esitetään: Samoja terveyspalveluita paperittomille kuin turvapaikanhakijoille eli mallia B. 

3) Lasten erityiset oikeudet

Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa turvassa ja oikeus oppia. Paperittomat lapset pääsevät tällä hetkellä melko hyvin päiväkotiin ja kouluun Helsingissä, mutta viranomaisten heitä koskeva salassapitovelvollisuus ei toteudu siten kuin pitäisi. Jokaisen lapsen tulisi myös saada nukkua yönsä turvassa. Paperittomia lapsia koskevat samat lastensuojeluvelvoitteet kuin kaikkia muitakin lapsia, mutta järjestöt raportoivat, että viranomaiset eivät tunne tätä kovin hyvin. 

Mitä esitetään: Koulutusta viranomaisille. Pitkäaikaisen kriisimajoituksen turvaamista vauvaperheille ja erityistä huolenpitoa lapsiperheille.

4) Oikeus saada neuvontaa

Ihminen voi joutua paperittomaksi useasta eri syystä. Moni paperiton on maas­sa lailli­sesti tai oles­kelun oi­keutus on epä­selvä, ku­ten oles­ke­lu­lupaa odot­ta­valla avio­puo­li­solla tai pape­rit­to­mille vanhem­mille Suo­messa synty­neellä lap­sella. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneella henkilöllä voi olla valitusprosessi kesken. Hyvät kokemukset Pakolaisneuvonta ry:n Paperittomat-hankkeen oikeudellisesta neuvontapalvelusta ovat osoittaneet, että oikea ja ajantasainen tieto omasta asemasta ja oikeuksista auttaa rauhoittamaan hätääntyneen ihmisen mieltä. Palvelussa on esimerkiksi tavoitettu ihmisiä, joilla on tosiasiassa ollut edellytykset saada turvapaikka tai muu oleskelulupa Suomessa, tai jonka turvapaikkaprosessissa on tehty vakavia virheitä.

Mitä esitetään: Paperittomille tarkoitetun oikeudellisen neuvonnan tukemista järjestöavustuksista.

Näitä toimia Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta on esittänyt paperittomien tilanteen parantamiseksi. Esityksessä näkyy yhdessä vihreiden ja vasemmiston kanssa tekemämme työ sen varmistamiseksi, että kaupunginvaltuustolla on käytössään paras mahdollinen, hyvin harkittu esitys, kun se tekee asiassa lopullisen päätöksen. Lautakunta antoi suosituksensa vastauksena Veronika Honkasalon, Leo Straniuksen ja Thomas Wallgrenin valtuustoaloitteeseen paperittomien tilanteen parantamiseksi Helsingissä. Kaupunginhallitus asettui tukemaan näitä tavoitteita kokouksessaan viime maanantaina.

Lopullisen päätöksen tekee kaupunginvaltuusto keskiviikkona 29.11. Mikäli sosiaali- ja terveyslautakunnan suositukset hyväksytään myös kaupunginvaltuustossa, se tarkoittaa Helsingin sitoutumista kestäviin ja syrjäytymistä ehkäiseviin menettelytapoihin paperittomien vaikean tilanteen ratkomiseksi.

Näissä oikeuksissa ei ole mitään erityisen radikaalia. Kyse on siitä, että Helsinki turvaisi jatkossa paperittomille ihmisoikeussopimusten edellyttämät perusoikeudet. Ne ovat oikeuksia, jotka kuuluvat kaikille ihmisille kansalaisuudesta ja oikeudellisesta asemasta riippumatta.

Myös minä

Olen yksi niistä, joka ei pystynyt kirjoittamaan päivitykseensä: myös minä. Aloitin monta kertaa, mutta häpeä esti minua kirjoittamasta. Sillä jos ei häpeä, niin mikä sitten? Kokemukseni on yksityinen, mutta niinhän erot, sairaudet, pelot ja unelmatkin ovat. Miksi pystyn puhumaan niistä, mutta en tästä?

Tehokkain tapa alistaa ihmistä on saada hänet tuntemaan häpeää omasta kaltoinkohtelustaan.

Olin 15. Olin ystäväni luona yötä. Vieressäni nukkui mies, johon joitain tunteja aikaisemmin olin ajatellut vähän ihastuneeni. Hän oli aikuinen, minä lapsi, mutta en ajatellut sitä silloin. Nyt itse aikuisena en pysty muuta ajattelemaankaan.

Sanoin, että saat nukkua siinä, mutta hän ei halunnut nukkua vaan herätti minut yöllä.

En uskaltanut nousta ja lähteä, koska en halunnut herättää muita, huolestuttaa ketään, saapua kotiin keskellä yötä. Miksi olet niin helvetin tunnollinen, tekee mieli huutaa nyt, ja ottaa se epävarma nuori tyttö syleilyyn.

Mitä tapahtui on samaan aikaan olemassa ja ei ole. Sille ei ole sanoja, joita haluaisin jakaa. On vain se, mitä itse sanoin: epävarma ei, mutta silti ei, sekä raja, jonka toinen ylitti. Myöhemmin mies kertoi, ettei halua enää tavata, koska ei ole kiinnostunut tytöistä, jotka eivät halua seksiä.

Mies jäi yhdeksi niistä, joiden teot eivät koskaan päädy rikostilastoihin. En saanut sanotuksi mitään silloin, enkä ole sanonut mitään sen jälkeenkään. Puhun julkisesti seksuaalisesta väkivallasta, mutta itselleni en osaa olla vieläkään rehellinen. En täysin ymmärrä, että vastuu ei ollut minun, vaikka en kävellyt pois. Siitä on nyt 27 vuotta. Hiljaisuuden lopettaminen pelottaa.

Maailman tavallisin suomalainen nimi. Olen hakenut sitä verkosta aina joskus. Yrittänyt tunnistaa kasvoja kuvista. Päätynyt miettimään niitä kuvissa näkyviä tuntemattomia miehiä, perheidensä kanssa. Jos kukaan heistä ei ole juuri hän, tarkoittaako se, että kukaan heistä ei olisi koskaan tehnyt samaa?

Nyt pyörivässä kampanjassa ei ole kyse vain seksuaalisesta ahdistelusta vaan myös väkivallasta. Kokemusten valtava ja joka tunti lisääntyvä määrä synnyttää uudelta tuntuvaa turvallisuutta ja solidaarisuutta. En tiedä vaikuttaako se väkivallan tekijöihin, mutta se vaikuttaa väkivallan kokijoihin valamalla uskoa siihen, että hiljaisuus on rikottavissa.

Samalla kokemusten julkinen jakaminen voi saada tuntemaan yksinäisyyttä. Moni vanha kokemus nousee pintaan. Kuulemme todennäköisesti vähemmän niistä, jotka ovat taipuneet painostukseen tai hävinneet kamppailun ja niistä, joiden kokemus on liian kipeä jaettavaksi. Moni ei kirjoita ja voi paremmin hiljaisuudessa. Kenelläkään ei ole velvollisuutta jakaa omaa kokemustaan. Mutta myös tunne siitä, että kokemustaan ei voi jakaa voi olla kipeä ja vaikea.

Kaikesta en ole ollut hiljaa. Olen puhunut ystävän aikuisista sukulaisista, jotka esittelivät pornolehtiä kymmenvuotiaille. Siitä, että olin lapsena poliisiasemalla tunnistamassa Linnanmäen kallioilta haettuja riviin järjestettyjä itsensäpaljastajia, koska yksi oli lähtenyt seuraamaan minua ja ystäviäni. Olen kertonut miehestä, joka työnsi kätensä jalkojeni väliin keskellä katua Helsingissä, kun olin teini. Naapuriperheen isästä, joka vaihto-oppilasvuotena Ranskassa suuteli väkisin, kun hänen vaimonsa ei ollut katsomassa. Opiskelijamiehestä uudella ylioppilastalolla, joka pyysi mukaan kotiinsa ja haukkui huoraksi kun en lähtenyt.

Olen kertonut miehistä, jotka haukkuvat minua samoilla sanoilla vihaposteissaan joka kerta, kun avaan suuni julkisesti ja toivovat, että tulisin raiskatuksi, jotta ottaisin opikseni. Ja kaikista muista kymmenistä ellei sadoista kerroista, kun joku on käpälöinyt, kommentoinut, loukannut vain siksi, että olen tyttö, nainen, alistettavissa.

Sen kieltäminen, että tekijät ovat systemaattisesti miehiä, ovat historiallisesti aina olleet miehiä ja ovat yhä miehiä, on kuin vielä yksi epätoivottu käsi vartalolla. Naisiin kohdistuva seksuaalinen ahdistelu ja väkivalta on järjestelmällistä ja toistuvaa. Se on ikiaikainen kontrollin ja vallankäytön väline sodassa ja rauhassa. Keino häpäistä ja hiljentää häpeään.

Sinä mies, joka kirjoitat: tämä koskee kaikkia. Olet erehtynyt. Et tiedä mistä puhut. Tämä kokemus on minun ja erilainen siten kuin jokaisen henkilökohtainen kokemus häirinnästä on. Mutta yleisenä kokemuksena se on kaikkien niiden, jotka elävät tyttöinä tai tulevat nähdyksi sellaisina. Se on jokaisen aikuisen naisen, joka joutuu haavoittuvaan asemaan: asunnottomana, vammaisena, sairaalassa, vastaanottokeskuksessa, sodassa. Se on jokaisen transmiehen, homon tai sukupuoleltaan tai seksuaalisuudeltaan sinusta erilaisen kokemus. Jokaisen, joka tietää, ettei ole 'kaikki maailman ihmiset'. Joka ei koe samaa kerran, vaan toistuvasti, koska on aina se heikompi tai tulee kohdelluksi sellaisena. Joka on sisäistänyt toistuvalla kaltoinkohtelulla häpeän siitä, että on vääränlainen, vähempiarvoinen, ehkä itse syyllinen. Joka epäilee itseään ja suostuu siksi vaikenemaan kun jokin satuttaa riittävän syvältä. Tätä kokemusta en jaa kanssasi.

Tämä on kirjoitettu sille tytölle, joka olin, ja sille, jota en tunne, mutta joka ehkä tänään kokee samaa. Joka ei tiedä, mitä tehdä. Mutta joka on oppinut loputtoman toiston kautta tuntemaan häpeää tai vastuuta siitä, mihin ei ole voinut vaikuttaa, sisäistämään sen. En tiedä, mitä sille tunteelle voi tehdä, mutta apua siihen saa. Sen tiedän, että kukaan ei ole tuon tunteen kanssa yksin.

___

Jos kampanja nostaa esiin muistoja, tai muuten haluat puhua kokemastasi ahdistelusta tai väkivallasta, ota yhteyttä Naisten linjaan, www.naistenlinja.fi ja p. 0800 02400. Vertaisten tuki auttaa ja apua saa ja kannattaa hakea.

Lisäys 18.10.: Haluan lisätä, että sain itse julkaisupäätöksen tekemiseen tukea
väkivalta- ja terapiatyön ammattilaisilta ja ehdin miettiä, miksi osallistun ja mitä vaikutuksia sillä voi olla. Muista, että mitään ei tarvitse jakaa julkisesti, eikä kampanjaan ole velvollisuutta osallistua. Tilaisuuksia hiljaisuuden murtamiseen tulee vielä ja oikea hetki ja yhteisö siihen voi olla jossain ihan muualla kuin sosiaalisessa mediassa.

Tiedotusvälineille: Ettehän vie sanojani. Pyydän kunnioittamaan sekä minun, että muiden väkivaltaa kokeneiden kokemuksia. #Metoo-liikkeen olennainen voima on kokemusten jakamisessa. Se on kuitenkin myös turvatonta, jos samalla menettää hallinnan tunteen suhteessa siihen, mitä jakaa. Mieti, onko sinun juttusi kannalta tärkeää toistaa kaikista kipeimpiä yksityiskohtia, jos aiot julkiseen lähteeseen vedoten käyttää tätä kirjoitusta toisaalla. Mieti myös, annatko äänen minulle, vai sanoitatko itse kokemukseni sanoilla, jotka olisivat minulle vieraita – jatkaen näin vallankäyttöä ja väkivaltaa sellaista kokenutta kohtaan.